20 Styczeń 2022

Chociaż do Davos nie mogli w tym roku zjechać liderzy państw, politycy, ekonomiści czy przedstawiciele organizacji pozarządowych, od 17 stycznia spotykają się podczas sesji wirtualnych. Szefowie rządów prezentują swoje stanowiska dot. najpilniejszych spraw dla świata. Podczas paneli dyskusyjnych dotyczących przywracania zaufania w celu rozwiązania globalnych problemów ekonomicznych, środowiskowych, politycznych i społecznych, padają sugestie, jak należy odbudować świat po „pandemii”.

W normalnych warunkach do Davos co roku na spotkanie organizowane przez Światowe Forum Ekonomiczne przybywały tysiące osób: liderzy biznesu, uczeni, przedstawiciele rządów i tzw. społeczeństwa obywatelskiego, debatując nad tym, jak powinien – w mniemaniu uczestników – wyglądać świat i jak skutecznie wdrażać globalne zarządzanie.

Tym razem uczestnicy dyskutują o budowaniu lepszej przyszłości, nowego systemu pracy hybrydowej, o walce z ociepleniem, przyspieszeniu wdrażania „kapitalizmu interesariuszy”, wykorzystaniu technologii Czwartej Rewolucji Przemysłowej, czy o przyszłości „pandemii Covid-19”.
Podczas panelu z udziałem dr Anthony Fauciego, dyrektora Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych w USA (NIAID), Stéphane’a Bancel, dyrektora generalnego Moderny oraz Richarda Hatchetta, dyrektora Koalicji na rzecz gotowości na epidemię i innowacje (CEPI), a także epidemiolog prof. Annelies Wilder-Smith, konsultant w Inicjatywie Badań nad Szczepionkami w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która pomaga w formułowaniu zaleceń politycznych dla rządów w sprawie szczepionek, padły sugestie, że „pandemia” Covid-19 nie jest już takim poważnym zagrożeniem.

Prof. Wilder-Smith – od trzech dekad zajmująca się nowymi wirusami np. Zika, denga i SARS – stwierdziła: – Jesteśmy w innej sytuacji niż byliśmy dwa lata temu. Wyjaśniła, że chociaż istnieje duże prawdopodobieństwo, że Omicron nie będzie ostatnim wariantem powodującym Covid-19, kolejne nowe szczepy nie będą już tak groźne.

Zastrzegła jednak, że trzeba przygotować się na wszystkie scenariusze, w tym nawet na pojawienie się wariantu wirusa bardziej zjadliwego i śmiercionośnego, mimo że populacja światowa ma większą odporność.

– Dwa lata temu mieliśmy populację 7,7 miliarda ludzi z zerową odpornością na tego wirusa. Obecnie ponad 50 proc. światowej populacji otrzymało dwie dawki szczepionki, co dodatkowo wzmacnia szybką odporność budowaną dzięki przechorowaniu. Musimy teraz przemyśleć i ponownie ocenić niektóre z naszych strategii – wskazała.Według epidemiolog, w celu zniesienia ograniczeń w podróżowaniu, konieczne jest jednak upowszechnienie szczepionek i równy dostęp do nich.

Podczas sesji poświęconej sytuacji w Ameryce Łacińskiej – z udziałem prezydentów Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Gwatemali i Peru oraz Billa Gatesa i amerykańskiego sekretarza stanu ds. klimatu Johna Kerry – rozmawiano o transformacji energetycznej i przyspieszeniu dekarbonizacji dzięki „zielonym technologiom”.

Kerry wskazywał na zmianę paradygmatu w globalnej polityce klimatycznej. Chce przyspieszenia rewolucji energetycznej. Mówił, że „nikt nie porusza się wystarczająco szybko” jeśli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Powołując się na Global Risks Report Światowego Forum Ekonomicznego, prezydent Kostaryki Carlos Alvarado Quesada wezwał do natychmiastowego działania. Rewolucja energetyczna musi dotyczyć tak sektora publicznego, jak i prywatnego. Firmy nie mogą sobie pozwolić na to, by się nie zmieniać, gdy zmienia się świat wokół nich – wskazywała jedna z uczestniczek sesji „Acceleration and Scaling Up Climate Innovation”: Anna Borg, prezes i dyrektor generalny Vattenfall.

Prezydent Republiki Ekwadoru Guillermo Lasso wzywał do zacieśnienia międzynarodowej współpracy w zakresie walki ze zmianami klimatu. A szef niemieckiego rządu kanclerz Olaf Scholz powtórzył zobowiązanie Niemiec, które mają stać się „zeroemisyjne” do 2045 r. Scholz mówił o „monumentalnym zadaniu” do wykonania.

Na sesji „Navigating the Energy Transition” Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej podkreślił, że w celu dekarbonizacji świata, czyli odejścia od paliw kopalnych do 2050 r., z których obecnie pochodzi 80 proc. energii światowej – potrzebny jest „herkulesowy wysiłek”.

Wraz z Björnem Rosengrenem, szefem formy ABB Ltd. zgodził się, iż trzeba skupić się na ograniczeniu strat energii. Lepsza efektywność energetyczna może się przyczynić do ponad 40-procentowej redukcji gazów cieplarnianych. Kanclerz Scholz akcentował potrzebę upowszechnienia „zielonego wodoru”, czyli paliwa produkowanego na bazie gazu. Za upowszechnieniem wodoru opowiedziała się także Vicki Hollub, prezes i dyrektor generalny Occidental Petroleum Corporation oraz Anna Borg, która wskazała na nowy proces produkcji stali dzięki paliwu wodorowemu, pozwalającemu w zasadzie usuwać emisje CO2. Potrzebne są jednak dalsze badania w tym zakresie.

John Kerry domagał się większych dotacji na technologie produkcji „czystej energii”. Jego zdaniem, państwa za wolno działają. Podobnie uważa Bill Gates, założyciel m.in. Breakthrough Energy & Co-Chair, firmy promującej OZE. Jako prezes Koalicji First Movers ma pomóc w finansowaniu „zielonej rewolucji”, łącząc finanse sektora publicznego z finansami prywatnymi.

Paneliści rozmawiają o stworzeniu „bardziej odpornej, integracyjnej i zrównoważonej przyszłości po Covid-19”, podkreślając, że polityka powinna koncentrować się wokół działań klimatycznych. Kanclerz Scholz mówił, iż to one decydują o przewadze konkurencyjnej.
Pod koniec 2021 r. w związku z sesją Davos 2022 r. założyciel Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab wraz z Thierry Mallereta wydał kolejną książkę zatytułowaną „The Great Narrative” (Wielka Narracja), nawiązującą do wspólnej publikacji z 2020 r.: „Wielkiego Resetu”.
Książka jest zapisem rozmów z różnymi ekspertami, którzy radzą, jak odbudować świat po „pandemii”. I tak prof. Mariana Mazzucato, wykładowczyni University College London przekonuje, że musimy przemyśleć formułę państwa. Fizyk prof. Michio Kaku z University of New York uważa, że dzięki wskazaniom fizyki jest możliwe stworzenie doskonałego kapitalizmu. Amy Webb, dyrektor generalny Future Today Institute i profesor NYU Stern School of Business koncentruje się na planowaniu scenariuszy bardziej odpornego świata.

„Wielka Narracja” jest definiowana jako „wspólny wysiłek czołowych myślicieli na świecie w celu stworzenia długoterminowych perspektyw i współtworzenia narracji, która może pomóc w kreowaniu bardziej odpornej, integracyjnej i zrównoważonej wizji naszej wspólnej przyszłości”.
Innymi słowy chodzi o stworzenie warunków do globalizacji na wyższym poziomie i ściślejszej integracji świata globalnie zarządzanego.
Autorzy książki nawiązują do przemówienia sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana z 1999 r. dotyczącego tworzenia przez ONZ wespół ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz biznesem „globalnego porozumienia wspólnych wartości i zasad, które nadadzą światowemu kapitalizmowi ludzką twarz”.

Forum współpracuje z firmami konsultingowymi takimi jak: Deloitte, EY, KPMG i PwC. Wraz z tym agencjami stworzyło nowy sposób pomiaru ESG przez korporacje (skrót, który odnosi się do ich standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania). Nowy miernik: Stakeholder Capitalism Metrics stosuje obecnie nieco ponad 50 firm na świecie, uwzględniając go w swoich raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

„Wchodząc w 2022 r. wszyscy spodziewamy się lepszej przyszłości. Jednak wyzwania, przed którymi stoimy w wyniku pandemii, są wielorakie i wzajemnie powiązane. Wielka Narracja pokazuje, jaka może być droga naprzód i jaka może być rola współpracy, innowacji, moralności, polityki publicznej i biznesu” – wyjaśnia Schwab.

Wywiady z 50. światowymi myślicielami i twórcami opinii różnych dyscyplin akademickich ma pomoc w szybszym budowaniu „zrównoważonego świata”. Pośród ekspertów są ekonomiści: Mariana Mazzucato, Dambisa Moyo, Branko Milanovic, Niall Ferguson, Rana Foroohar, Justin Lifu Yin, Raghuram Rajan, Moises Naim i Rebecca Henderson. Są też futuryści, filozofowie i przedstawiciele nauk ścisłych: Amy Webb, Marina Gorbis, Annita Allen-Zhiastellito , Helen Steward, Amie Thomasson, David Sinclair i John Rockström
Zdaniem współautora książki Mallereta, publikacja ma pomóc w połączeniu pomysłów różnych ekspertów i w stworzeniu „Wielkiej Narracji”. Z tej „skarbnicy wiedzy” mają korzystać politycy, by wdrażać w życie pewne rozwiązania.

Poprzednia publikacja Schwaba i Mallerety lansowała pojęcie „:Wielkiego Resetu”, wzywając do wykorzystania epidemii w celu korekty gospodarki światowej i budowy świata „bardziej inkluzywnego, bardziej sprawiedliwego i bardziej szanującego Matkę Naturę”.
Autorzy doszli do wniosku, że aby utrzymać globalizację konieczna jest korekta kursu ekonomicznego i skierowanie gospodarki światowej na tory ekologii. Zaznaczyli, że wymaga to silnego globalnego zarządzania.

Pisali o czterech potrzebnych elementach „Wielkiego Resetu”: (1) oświeconego przywództwo polityków realizujących programy dekarbonizacji gospodarki światowej („zielone łady”); (2) świadomości ryzyka będącego konsekwencją pandemii i ich domniemanego nierozerwalnego związku z globalnym klimatem; (3) trwałej zmiany zachowań mających prowadzić do bardziej zrównoważonych i ekologicznych sposobów życia (chodziło o przyzwyczajenie ludzi do życia w warunkach ciągłego braku pewnych niezbędnych rzeczy i pracy zdalnej; (4) pobudzenie aktywizmu młodych ludzi na rzecz ochrony klimatu.

Bez tego aktywizmu nie będzie możliwa automatyzacja i bezproblemowe ograniczanie sfery prywatności. „Pandemia” przyspieszyła automatyzację i ograniczanie prywatności ludzi oraz przejście na modele biznesowe związane z gromadzeniem danych o obywatelach i większym nadzorem cyfrowym.

Aby zachować „odporność” w erze po „pandemii”, sektory takie jak edukacja, handel i medycyna muszą przynajmniej zbudować hybrydowe podejście do uczenia się, kupowania,/sprzedaży i zapewniania opieki medycznej. Oprócz tego konieczna będzie większa interwencja rządów w gospodarkę i koordynacja oraz wzmocnienie globalnego zarządzania, by eksperymentować z nowymi sposobami prowadzenia biznesu i pracy.

„Reset indywidualny” ma polegać na dostosowaniu się do zmian spowodowanych szybką transformacją całego systemu globalnego. Autorzy w „Wielkim Resecie” nie zaoferowali konkretnych rozwiązań w celu zapewnienia bardziej „sprawiedliwej” przyszłości z „Matką Naturą”.
Schwab podczas prezentacji książki „Wielka Narracja” w Dubaju, mającej być kontynuacją „Wielkiego Resetu” mówił, że nie ma powrotu do czasów sprzed pandemii, a nową przyszłość zbudujemy dzięki pomysłom uczonych, budujących „Wielką Narrację”. Czeka nas jedno wielkie eksperymentowanie związane z projektowaniem i wdrażaniem w życie pomysłów dotyczących urzeczywistnienia zrównoważonego rozwoju.
Szef Światowego Forum Ekonomicznego podkreślał „złożoność świata” i narzekał, że ludzie są egoistyczni, bo nie chcą współpracować w celu budowania „lepszej przyszłości”. Dodał, że „nie ma już podziału na kwestie społeczne, polityczne, technologiczne, ekologiczne – to wszystko się przeplata”.

Zachwalał Czwartą Rewolucję Przemysłową i „Wielki Reset” mający zdeindustrializować świat w imię walki ze zmianami klimatycznymi.
Chce silnego globalnego zarządu, by ustalić globalne normy i standardy dot. rewolucji cyfrowej, podboju kosmosu, nadzoru technologicznego itp.

Podczas wirtualnej sesji Davos 17 stycznia 2022 r. prezydent Chin Xi Jinping, który od pewnego czasu jest zapraszany do udziału w spotkaniach Światowego Forum Ekonomicznego, zaprezentował wizję przyszłości wpisującą się w koncepcję lansowaną przez Schwaba i jego kolegów.

Jinping wezwał mocarstwa do odrzucenia „mentalności z czasów zimnej wojny” i silnego globalnego zarządzania, by „sprostać poważnym wyzwaniom stojącym przed ludzkością” i zrealizować cele Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przywódca Chin mówił, że musimy „dodać tygrysowi skrzydeł” i „działać z odwagą oraz siłą tygrysa, aby pokonać wszelkie przeszkody na naszej drodze. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby rozjaśnić cień pandemii i pobudzić ożywienie gospodarcze, i społeczne oraz rozwój, by promień nadziei mógł rozświetlić przyszłość ludzkości”.

Zaznaczając, że świat przechodzi gruntowne zmiany, jakich nie obserwowano od stulecia mówił, iż „musimy iść naprzód, kierując się logiką postępu historycznego”. Kraje muszą podjąć współpracę, wspólnie pokonać pandemię, przyspieszając proces szczepień. W celu promocji ożywienia gospodarki światowej Jinping wezwał do uwzględniania nowych mierników gospodarczych i nowej definicji wzrostu gospodarczego, nowych stylów życia społecznego i nowych ścieżek wymiany międzyludzkiej. Jinping chce większej integracji gospodarczej i przyspieszenia globalizacji.

– Globalizacja gospodarcza to trend czasu. Chociaż przeciwprądy z pewnością istnieją w rzece, nikt nie może powstrzymać jej przed dopływem do morza (…) Powinniśmy usuwać bariery, a nie wznosić mury. Powinniśmy się otworzyć, a nie zamykać. Powinniśmy dążyć do integracji, a nie rozdzielania. W ten sposób można zbudować otwartą gospodarkę światową. Powinniśmy kierować reformami globalnego systemu zarządzania zgodnie z zasadą uczciwości i sprawiedliwości oraz podtrzymywać wielostronny system handlowy ze Światową Organizacją Handlu w jego centrum. Powinniśmy stworzyć ogólnie akceptowalne i skuteczne przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej na podstawie pełnych konsultacji oraz stworzyć otwarte, sprawiedliwe i niedyskryminacyjne środowisko dla innowacji naukowych i technologicznych. Jest to sposób na uczynienie globalizacji gospodarczej bardziej otwartą, integracyjną, zrównoważoną i korzystną dla wszystkich oraz na pełne uwolnienie witalności gospodarki światowej – wskazywał.

Przywódca Chin zaznaczył, że konieczne jest wzmocnienie koordynacji polityki makroekonomicznej. – Duże gospodarki powinny postrzegać świat jako jedną społeczność, myśleć w sposób bardziej systematyczny, zwiększać przejrzystość polityki i wymianę informacji oraz koordynować cele, intensywność i tempo wdrażania polityki fiskalnej i monetarnej, by zapobiec ponownemu załamaniu się gospodarki światowej – dodał.

Jinping wezwał do ożywienia globalnego rozwoju poprzez realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Apelował o odrzucenie „mentalności z czasów zimnej wojny i pokojowe współistnienie”.

– Powinniśmy podążać za nurtem historii, działać na rzecz stabilnego ładu międzynarodowego, bronić wspólnych wartości ludzkości i budować wspólnotę ze wspólną przyszłością ludzkości. Powinniśmy wybrać dialog nad konfrontację, inkluzywność nad wykluczenie i przeciwstawić się wszelkim formom unilateralizmu, protekcjonizmu, hegemonii czy polityki siły – wskazał.

####

Światowe Forum Ekonomiczne zostało założone przez Klausa Schwaba w 1971 roku w Genewie jako „niezależna, bezstronna i niezwiązana ze specjalnymi interesami” organizacja non-profit. Schwab, wykładowca Uniwersytetu Genewskiego początkowo zaprosił na spotkanie 444 członków kadry kierowniczej z europejskich firm w celu wdrażania amerykańskiego podejścia do zarządzania w firmach europejskich. Z czasem spotkania w Davos przerodziły się w międzynarodowe szczyty z udziałem biznesmenów i przywódców państw. Z Davos wywodzi się tysiące pomysłów dot. realizacji polityki ekonomicznej, społecznej itp. Zasadniczym celem forum jest wspieranie globalizacji i federalizacji świata. Forum rozwinęło liczne sekcje obszarów badawczych, projektując zmiany takich instytucji jak np. Kościół katolicki (zmiana obejmuje nauczanie dot. grzechu ciężkiego, kary śmierci, stosunku do innych religii, aborcji itp.).

W 2020 roku ogłoszono nowy „Manifest z Davos”, który przewidywał budowę „bardziej zrównoważonego, integracyjnego świata”.

Źródło: weforum.com / bbva.com / katehon.com / link.springer.com / moderndiplomacy.eu / Xinhua
AS

Za: https://pch24.pl/wielki-reset-zastepuje-wielka-narracja-o-czym-w-davos-dyskutuje-gates-schwab-i-xi-jinping/

————————————————————