7 Czerwiec 2022

Do wszystkich Czytelników i Sympatykw Biuletynu – “Patriotyczny Ruch Polski”

Powiadamiam, że Biuletyn NR 530, był ostatnim, Redakcja przestała redagować

Red. Henryk Pawelec