Radio Monachium – WHO należy rozbić

21 Czerwiec 2022

WHO jest nowotworem złośliwym na organizmie zdrowego i wolnego społeczeństwa demokratycznego.

Kto jest chory a kto zdrowy decyduje WHO, nikt inny.
Lekarze jak roboty rozpoznają symptomy i podają tylko WHO ICD kod, pod którym jest zdefiniowana choroba i metod leczenia pacjenta.  

Lekarze muszą podać ICD kod, a następnie ubezpieczyciele płacą za leczenie.
Do tej pory WHO zaufało 194 państw członkowskich.
Na przykład to, kiedy choroba zakaźna zostanie ogłoszona pandemią i jakie zostaną podjęte odpowiednie środki.

Od 1945 r. ta specjalna organizacja Narodów Zjednoczonych koordynuje i organizuje sprawy zdrowia na świecie z coraz większą niejasnością.

Prawnik Milosz Matuschek jest zdania, że ​​WHO nie ma odpowiedniej legitymacji, a na dodatek ma skorumpowane struktury.

W przyszłości ma być tak, że jeśli WHO ogłosi pandemię, automatycznie wszystkie parlamenty mają być wyłączone z podejmowania jakichkolwiek decyzji.

To jest chory system, który należy rozbić.

Tą skorumpowaną do szpiku kości organizacją zarządzają przecież prywatne grupy interesów oligarchii, które nie kierują się nauką, ale wyłącznie profitem, pod który podporządkowują wszystko.

WHO jest zatem agencją usługową dla prywatnych interesów, które stoją niejednokrotnie w dużym konflikcie z interesem ludzkości.

Co to za organizacja przypominająca w swoich strukturach sektę, konsorcjum, przestępczy syndykat.

Banda łobuzów, która pod płaszczykiem zdrowia społecznego realizuje swoje prywatne interesy. Banda psychopatów uzurpujących sobie prawo do ustalania, co jest dobre, a co złe dla człowieka.

WHO skorumpowali ludzie, którzy chętnie nazywają się dla zmylenia swoich intencji filantropami działającymi dla dobra ludzkości.

2010 roku Bill Gates ogłosił nadchodzącą dekade szczepień, której celem było wytępienie malarii.
Od tego czasu Bill Gates organizuje pandemiczną, globalną straż pożarną i równocześnie sprzedaje wodę do gaszenia tego pożaru.

Dla Billa Gatesa WHO jest quasi NGO, serwisową agenturą ONZ-tu.

Niektórzy kupują sobie jachty, inni kupują sobie wpływy w WHO.
W ten sposób można sobie kupić przez WHO, bezpośredni wpływ na rządy krajów członkowskich WHO.

W ten sposób można wyłączyć parlamenty krajów członkowskich, przez ogłoszenie przez WHO pandemii, korzystając z odgórnego łańcucha urzędowych zarządzeń WHO.

Prawie żaden kraj w ostatnich dwóch latach, nie przeciwstawił się odgórnym zarządzeniom WHO, uzasadniając to narodową suwerennością.

Zatem przy pomocy guzika będącego w kompetencji WHO, można w każdej chwili wyłączyć zasady funkcjonowania państwa demokratycznego.

Jak to się stało, Gates zapowiedział, że chce 7 miliardów ludzi zaszczepić.

Kto najwięcej z tego faktu profitował?
Filantro-kapitalista Bill Gates poprzez udziały w firmach produkujących od szczepionek do innych gadżetów potrzebnych do obsługi pandemii. Sam się chwalił, że tak pomnożył swój majątek.

Dlatego nie może się nic lepszego wydarzyć jak rozbicie WHO.


StanW

Za: https://emigrant19.neon24.info/post/168377,radio-monachium-who-nalezy-rozbic

—————————————–