Wyrok śmierci na USDolara?

17 Lipiec 2022

Czy istnieje faktycznie alternatywa dla USA dolara jako światowej waluty rezerwowej ?

Wyrok śmierci na US-dolar($) !.

Prezydent Rosji Władimir Putin i jego dekret.

Czy istnieje faktycznie alternatywa dla dolara ?

Mimo ostatnich podróży prezydenta USA Biden’a i jego intensywnych zabiegów by stworzyć antyrosyjską koalicję z państw takich jak Arsbia Saudyjska, Egipt, Indie a nawet stosując szantaż i presję na Chiny. Nic nie wskazuje na to, że Waszyngton zdobędzie wśród wyżej wymienionych państw prawdziwych sojuszników do krucjaty przeciwko Moskwie.

Wynik jest marny.
Jak do tej pory amerykańska marchewka nie zadziałała. Czy USA w sytuacji pełnej afrontu zastosuje kij ?
Czyli jak zwykle gdy nie ma wśród nagabywanych przez Waszyngton państw uległości to Waszyngton zastosuje amerykański szantaż, presje, sankcje, kradzież kont ? i  etc. …

By finansować na świecie wojny. Fabryka dolarów działa na pełnych obrotach.  

Prezydent Rosji Putin podpisuje „wyrok śmierci” na amerykańskiego dolara.

Wiadomo, że na Zachodzie obowiązuje informacyjna cenzura. 
Więc ta ważna informacja przeszła w mainstreamowych mediach na Zachodzie prawie niezauważona, ale dekret Putina „Gaz tylko za ruble” to nie tylko opcja dotycząca energii i opłat w rublach, bo tym razem chodzi o rosyjski dług zagraniczny do spłat ale już wyłącznie w rublach.

Przypadek ?. Dekret o rozliczeniach z pominięciem amerykańskiego dolara został podpisany 4 lipca dokladnie w amerykański dzień niepodległości.

Prezydent Rosji Putin wydał dekret dotyczący spłaty zadłużenia. Spłaty będą uważane przez Moskwę za zrealizowane jeśli będą dokonywane w rublach. Dotyczy to również rozliczeń w euroobligacjach. Wszystkie płatności w rublach będą dokonywane w celu wypełnienia rządowych zobowiązań dłużnych denominowanych w rządowych papierach wartościowych, których wartość nominalna jest wyrażona w walucie obcej.
W praktyce od teraz kalkulacja będzie dokonywana po kursie na rynku krajowym “Russin”.

Nawet jeśli odbiorcy uznają, że zobowiązania dłużne nie zostały prawidłowo wykonane, nic się nie zmieni. Ponieważ zgodnie z konstytucją rosyjskie prawo jest ponad prawem innych państw i ma zabezpieczać interesy Rosji i stanowi wyższość nad prawem międzynarodowym narzuconym światu przez Zachód i w interesie wąskiego kręgu państw na tzw Zachodzie.  

Istnieje klauzula mówiąca, że decyzja ma charakter tymczasowy i powstała w odpowiedzi na presję bezprawnych sankcji gospodarczych ze strony nieprzyjaznych państw. Oznacza to, że sytuacja może ulec zmianie, jeśli zmienią się sankcje wobec Rosji dotyczące jej zdolności handlu w amerykańskich dolarach i euro. Rosyjskie media gospodarcze, zareagowały i stwierdziły, że warto zauważyć, że decyzja o płaceniu w rublach to:

Faktyczny, wyrok śmierci dla dolara.

Nie koniecznie będzie to gwałtowny koniec ale już rozpoczą się proces powolnej śmierci i niszczenie hegemonii amerykańskiej waluty. Teraz po decyzji Rosji ten proces może już być nieodwracalny.

Trochę informacji na temat wyjątkowej pozycji amerykańskiego dolara.

Warto już na początku zadać proste pytanie, czy dolar może utrzymać status światowej waluty rezerwowej ?.

Co znaczy ten wyjątkowy status, który ma USD i jak do niego doszło ?
W 1944 roku Bretton Woods i 44 kraje rozpoczęły od podstaw nowy system monetarny. Tam, gdzie przed wojną wiele monet narodowych miało oparcie na złocie, zostało to zniesione. Następnie utalano kurs wymiany w stosunku do dolara i tylko dolar mógłby być wymieniany na (stałą ilość) złota. W praktyce oznaczało to, że handel światowy rozliczany był głównie w dolarach. Jeśli jakiś kraj chce importować i eksportować, to w zasadzie nie mógł ignorować dolara (jest to możliwe, ale bardzo ograniczające). Związane z tym przepływy finansowe są zatem w dolarach. Kraj, który emituje światową walutę rezerwową, ma więc ogromną przewagę: może niemal bezkarnie drukować pieniądze, aby płacić za import i nasycać swój kraj produktami.
Ponieważ każdy kraj w handlu zagranicznym potrzebuje dolarów do przeprowadzania transakcji, wraz z rosnącym światowym handlem popyt na dolary staje się większy, więc drukowanie dolarów nie będzie tak naprawdę karane. A w przypadku innych walut, zwłaszcza tych, które nie są akceptowane na arenie międzynarodowej, drukowanie spowoduje deprecjację pieniądza poprzez inflację i osłabi kurs wymiany w stosunku do innych walut (ceteris paribus), powodując błędne koło. Jednocześnie wysoki popyt na dolary i związane z nim rezerwy dolarowe banków centralnych na całym świecie obniżają stopy procentowe długu rządu USA. A to dlaczego ? Cóż, wspomniane banki centralne innych państw często nie trzymają swoich rezerw dolarowych w gotówce, bo to nie daje zysków, więc inwestują je w obligacje rządu USA (dług rządowy). Stany Zjednoczone stworzyły prawie gwarantowanych nabywców dla swojego długu publicznego ze względu na status dolara jako światowej waluty rezerwowej. A ponieważ większość amerykańskiego długu korporacyjnego jest wyceniana w stosunku do stóp procentowych płaconych przez rząd USA, biznes amerykański (a zatem cała populacja USA) ma przewagę finansową (niższe stopy procentowe). Nawiasem mówiąc, to nie wszystkie wieści, bo zbyt niskie oprocentowanie również powoduje bańki na rynkach finansowych. 

Z tych powodów wiele państw jest poirytowanych, że nie mają tej pozycji. Na przykład holenderski gulden był kiedyś światową walutą rezerwową. Wiele krajów próbuje więc stworzyć alternatywę, w tym bierze też udział euro. Jednak euro, juan, jen i funt to są zbyt małe w porównaniu z pozycją dolara w transakcjach międzynarodowych oraz jako procent całkowitych rezerw banku centralnego.

Pozycja dolara była jeszcze przed dekretem prezydenta Rosji Władimira Putina już nadgryzana.

Rosyjska specjalna interwencja na Ukrainie odgrywa obecnie szczególną rolę, ponieważ USA użyły swojego środka (dolara) jako broń do niszczenia Rosji po przez nałożenia sankcji na Rosję blokując rabując setki miliardów dolarów znajdących się poza granicami Rosji. Faktycznie nie jest to nic nowego bo USA stosowało tego rodzaju represje i na inne kraje, ale te sankcje, które teraz nałożono na Rosję, miały być całkowitym  paraliżem w transakcjach dolarowych z Rosją wszelkie transakcje miały być zakazane, a rezerwy, które rosyjski bank centralny miał za granicą, zostały zamrożone lub skonfiskowane. W ten sposób Stany Zjednoczone pokazły, że są gotowe do wykorzystywania swojej narodowej waluty, dolara o funkcji światowej waluty rezerwowej przeciwko Rosji czyli używając dolara jako amerykańską broń. Chęć użycia USA dolara przez amerykańską administrację jako broni była bardzo wysoka, już za Trumpa. Ale to Biden użył dolara jako broni i poszedł w tej kwestii dużo dalej niż Trump. Państwa które widzą bezprawne działania USA z użyciem dolara jako broni widzą też, jak potężna jest ta broń i jak łatwo dla swoich hegemonistycznych egoistycznych celów stosują ją Stany Zjednoczone.

Tym samym motywacja do stworzenia alternatywnej światowej waluty rezerwowej w celu zastąpienia dolara nigdy nie była większa jak właśnie jest teraz. Brakowało jedynie silnego państwa jako lidera. Bo zastąpienie dolara jest to bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. Systemy płatności, istniejące umowy, trwające projekty utrudniają zmianę. Co więcej, jest to miecz obosieczny dla wielu krajów, ponieważ posiadają one góry amerykańskiego długu rządowego, który znacznie się utrwali jeśli dolar straci status rezerwy. Ale mimo wszystko jest coraz więcej poparcia dla nowego koszyka walut, który może służyć jako światowa waluta rezerwowa. Ten koszyk już istnieje, SDR (specjalne prawa) i jest całkiem wolny od MFW. To pozwoli dolarowi powoli tracić na znaczeniu, aby rezerwy dolarowe utrzymywane przez inne kraje nie ucierpiały zbytnio. Ponadto ta nowa wersja wolna od USA dolara będzie mieć statusu światowej waluty rezerwowej rozłożonej na kilka państw.

Naturalnie Stanom Zjednoczonym to się nie podoba, ponieważ jest to dla USA początek końca pozycji jako światowego mocarstwa. Jest to również powód, dla którego Stany Zjednoczone dzięki masowo dodrukowanym dolarom (i by móc się chwalić budżetem na zbrojenia sięgającym 600 miliardów dolarów) utrzymują swoją względną dominację militarną. Konflikt na Ukrainie też musi być postrzegany w tym świetle. Pewne jest, że dolar traci swoją pozycję a ten proces upadku dolara przyspieszają działania samych Stanów Zjednoczonych Ameryki, bo zastosowane finansowe sankcje przeciwko Rosji przyczyniły się do tego, że prezydent Rosji Władimir Putin wydał te dekrety, które już tylko w skali obecnego roku będą miały zdecydowanie wpływ na przyłączenie sìę wielu innych państw do poparcia Rosji i na porzucenie płatności i rozliczeń w amerykańskich dolarach. Więc  obecnie zaistniały poważne okoliczności by rozpocząć demontaż skompromitowanego bez faktycznego pokrycia dolara wykorzystywanego jako broń przez Stany Zjednoczone w wojnie nie tylko z Rosją pustego dolara. Zapewne okaże się, w niedalekiej przyszłości w jaki sposób zostaną wykorzystane rosyjskie oświadczenia zbliżające „śmierć do dolara”, ponieważ niezaprzeczalnym faktem jest i prawdą również, że wiele państw m.in. Chiny, Indie, Brazylia, Indonezja i inne na całym świecie postrzega wykorzystanie przez Waszyngton dolara amerykańskiego i globalnej platformy bankowej SWIFT jako broń w wojnie handlowej, wykraczającej poza niegdyś ustalone umowy w handlu międzynarodowym.
Więc tak dalej być nie może by: Stany Zjednoczone mając swoje dolary jako główną walutę światowego handlu wykorzystywały tą uprzywilejowaną pozycję jako instrument egzekwowania polityki zagranicznej USA.

Teraz ekonomiści będą się przyglądać wpływowi dwóch rosyjskich dekretów dotyczących płatności w rublach głównie za gaz i dług państwowy wraz z odsetkami, choć z pewnością opinie będą różne, ponieważ takie sytuacje nigdy wcześniej nie miały miejsca. Jądrem sprawy jest zasadniczo to, czy rosyjscy i chińscy analitycy dostrzegli słabości w systemie amerykańskim, których Waszyngton albo nie jest świadomy, albo nie zauważył. Bardzo dużo będzie zależeć przynajmniej w początkowym okresie od Chin, ponieważ Chiny wielokrotnie stwierdzały, że światowy handel nie może funkcjonować bez dolara amerykańskiego. Ale z drugiej strony nie oznacza to, że Chiny nie chcą, aby chinski juan poprawił swój status waluty rezerwowej.

Także są jeszcze inne duże kraje nie popierające dominacji Stanów Zjednoczonych i amerykańskich szantaży, sankcji czy rabunku depozytów innych państw. Można podejrzewać, że:
Pierwszym prawdopodobnym scenariuszem z biegiem czasu jest stopniowa redukcja dolara amerykańskiego w procentowym wolumenie światowego handlu.
Drugim scenariuszem jest zwiększenie wykorzystania walut, takich jak yuan, rubel w ramach koszyków walutowych oraz w handlu dwustronnym. Wažne jest, by Rosja zasadniczo pozbyła się obecnych resztek udziałów w dolarach amerykańskich i zastąpiła je ewentualnie chińskimi.

Hegemonia amerykańskiego świata przestępczych finansowych banksterów.
Przy takim poziomie koncentracji własności i zarazem usieciowienia oraz globalizacji biznesu i finansów trudno wymagać, by polityka amerykańskiego hegemona nie miała charakteru ponadnarodowego, i to nawet bez ugruntowania tej polityki w jakichkolwiek ramach ideowych. I nie można mieć wątpliwości, że ta polityka musi być zgodna z przyjętą strategią spekulacji świata finansów i biznesu, w żadnym razie odwrotnie.To nie rząd amerykański i nie rządy innych państw Zachodu decydowały o tym, że np. ekonomia została zorientowana na produkcję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii a dziś na wojnę na Ukrainie lub ciągłą okupacje pol naftowych w Syrii czy w Iraku. Politycy to są tylko marionetki bo za “ich decyzjami” kryją się banksterzy-politycy-finansjery którzy tym bardziej nie mają żadnych skrupułów, którzy działają, wydają rozkazy ze swoich prywatnych wysp kurortów a nie przesiadują godzinami w ławach parlamentów. Banksterzy ponadnarodowej finansjery do sprawowania rządów nad światem mają swoje marionetki i prywatne tajne agentury, które dbają by ten ich człowiek czy tamten człowiek został ich prezydentem, premierem, dyktatorem i nie zbaczał z kursu który mu wskazano, bo innaczej skończy jak seryjny samobójca lub zostanie usunięty przez płatnego sprawcę z polecenia nieznanych zleceniodawców.

Ironicznie.
Rosji sprzyjają w osiągnięciu sukcesu właśnie amerykańscy banksterzy i ich zachłanność rządzenia światem. Oni w swojej skrajnej pazerności rządzenia światem doprowadzili USA do upadku moralnego i gospodarczego a cały świat na skraj globalnego kryzysu i wojny nuklearnej.

Cel Rosji:
Rosja chce umożliwić wszelkie rozliczenia w walutach wielonarodowych. Gdy dolar naprawdę utonie, to inwestorzy i spekulanci zwrócą się ku innym walutom – lub złotu, diamentom, sztuce, nieruchomościom i innym towarom. Obligacje stracą na wartości. Dla Unii Europejskiej zależnej od handlu z USA zaistnieją negatywne reperkusje i Eutopa najbardziej musi się obawiać właśnie USA. Takiej sytuacji, że Amerykanie będą chronić swój rynek krajowy, a to nikomu w Europie nie pomoże. Nie jest jasne co się stanie jakie będą po obu stronach straty i jak szybko odbije się to na relacjach między UE i USA. Amerykańska ekonomia wpadła z wlasnej winy w pułapkę końca dominacji dolara opartego na drukarkach zamiast na wartości wyprodukowanych dóbr. Biden i jego rządowy aparat spowodował, że Amerykanie nie ufają rządowi, ponieważ ogromna większość sredniej klasy biednieje i zamiast poprawy bytu oczekują pogłębiania się kryzysu. Tym bardziej, że administracja rządowa przeznacza miliardy dolarów na wojnę by wspierać reżim kijowski.
Obecna sytuacja jest z przyczyn błędnej polityki Białego Domu w Waszyngtonie stanowczo dużo gorsza niż ta w latach 30 ubiegłego wieku, w której wówczas i w roku 2008 Ameryka z własnej winy też się znajdowała.

Więc te czynniki wewnętrzne i zewnętrzne razem wzięte powodują, że stosowane w takich sytuacjach przez Rezerwę Federalną metody ożywienia gospodarki nie mogą już zadziałać i Stany Zjednoczone już z tej pułapki najprawdopodobniej bez radykalnych zmian dotyczących ograniczenia wpływów tych z ukrytego siedzenia  bezwzględnych amerykańskich oligarchów i bez jakiegoś przewrotu monetarnego nie mają wyjścia. Dług publiczny USA jest absurdalnych rozmiarów i nadal w zawrotnym tempie rośnie. Parę lat temu właśnie za sprawą rozpoczęcia histerii sankcji przeciwko Rosji dług ten prawie przestał być skupowany przez podmioty zagraniczne, a Rosja i niektóre inne państwa zaczęły się go naturalnie pozbywać. Rozwój rynków finansowych w oparciu o spekulacje giełdowe i kredytowe uczynił amerykański dolar jako pieniądze – fikcją, rozdymającą się coraz bardziej bańką. W obecnej sytuacji ten bez pokrycia pieniądz to amerykański dolar, na którym opiera się obecny międzynarodowy system monetarny i którego ojczyzna ukrytym bankrutem lub jest na progu bankructwa. A więc prawda jest taka, że upadek dolara to upadek obowiązującego systemu monetarnego, oraz unieważnienie dolara.

Tak. Rosja chce pozbawić hegemonii dolara na światowych rynkach i świat się do tego upadku będzie musiał przygotować. Więc, budowie nowego ładu towarzyszy wojna na Ukrainie i będą zapewne towarzyszyć jeszcze inne wojny, biedni i średnio zamożni oraz emeryci na pewno zbiednieją, bogaci pozostaną bogaci, natomiast oligarchia pozostanie oligarchią ale miejmy nadzieję, że z poważnym ograniczeniem w kwestiach niszczenia ludzkości.

Rosja samotnie podjęĺa się heroizmu, zadania wymagającego poszukiwania rozwiązań, odawagi, determinacji i poparcia w walce z mocno usadowioną w Stanach Zjednoczonych bankstersko-finansową – rządową amerykańską uzbrojoną w broń atomową cyniczną bez skrupułów grupą terroryzującą cały świat.

Rosja rozpoczęła nie tylko demontaż nazizmu na Ukrainie ale jako pierwsza rozpoczęła demontaż amerykańskiej kryminalnej finansowej struktury oplatajacej świat, kryminalnej globalnej sieci stworzonej przez skorumpowaną przestępczą amerykańską finansową oligarchie, która jest odpowiedzialna za wojny światowe, za śmierć setek milionów ludzi, za barbarzyńskie despotyczne marionetkowe rządy, głód, różne celowo wykreowane epidemie-choroby zwierząt i ludzi. 

Czas na świat wolny od amerykańskiego dyktatu, pseudo-demokracji i skandalicznej cenzury na wolność poglądów i słowa.
Czas na upadek imperium Ametyki Północnej.
Na dzień dzisiejszy przyszłości w sensie nowej struktury finansów w rozliczeniach międzynarodowych jest dalece jeszcze niejasna a tym samym udzielenie już dziś adekwatnej odpowiedzi o przyszłe miejsce USA na mapie światowej geopolityki nie jest jeszcze możliwe, jednak raz rozpoczęty demontaż amerykańskiego dolara jest końcem supremacji środka szantaży, sankcji, represji i przekupstwa (marchewki).
Jest początkiem śmierci i końcem dominacji USA_DOLARA.

Alfax

Za: https://alfax-2020.neon24.info/post/168722,wyrok-smierci-na-usdolara

——————————————————-