1 Sierpień 2022

(Papież Franciszek podczas pogańskiego rytuału w Kanadzie / Źródło: zrzut ekranu z YouTube / cpac)

Katolickie środowisko zareagowało szokiem i oburzeniem na fakt czynnego udziału urzędującego papieża oraz kanadyjskich i watykańskich biskupów w okultystycznym rytuale kanadyjskich pogan. „Nam katolikom nie wolno uczestniczyć w obrzędach niekatolickich, kropka!” – podkreśla dr Taylor Marshall.

Zdarzenie skomentował popularny pisarz i autor podcastu na YouTubie dr Taylor Marshal. „Posłuchajcie użytych tam słów i zadajcie sobie pytanie: Czy można to pogodzić z katolicyzmem? Jestem w stu procentach przekonany, że tak nie jest” – podkreślił. Komentujący odniósł się do słów szamana, który wprowadzał obecnych w „krąg duchów” i oddawał cześć żywiołom oraz matce ziemi, podczas gdy papież Franciszek oraz kardynałowie trzymali ręce na sercu, do czego wezwał tenże indiański guślarz podczas obrzędu „okadzania czterech stron świata”.

Marshall zwrócił uwagę, że podczas gdy papież Franciszek zakazuje katolickiej Mszy Świętej w rycie, w którym była ona sprawowana przez wieki, jednocześnie nie ma problemu z braniem udziału w pogańskim kulcie.

„Przede wszystkim istnieje fundamentalna różnica między kulturowymi środkami wyrazu (np. taniec, muzyka) a religijnymi rytuałami (np. okadzanie). Nagranie wideo pokazuje jasno, że papież wraz z grupą katolickich prałatów aktywnie uczestniczył w pogańskim rytuale religijnym” – wskazuje wydawca Catholic Family News, Matt Gaspers.

Głos zabrał także pisarz Charles D. Fraune, który przygotowuje właśnie książkę na temat zagrożeń duchowych płynących z pogańskich rytuałów. Cytuje on słowa indiańskiego szamana, który przy udziale papieża mówił: „Daj nam dostęp do świętego kręgu duchów”. „Franciszek dosłownie brał udział w przywoływaniu demonów. To jest złe” – ocenia Fraune.

Pismo Święte jasno określa, czym są bożki i duchy przywoływane w pogańskich rytuałach. Wszyscy bogowie pogan to demony, mówi Duch Święty w Księdze Powtórzonego Prawa (32, 17), w Psalmie 96 czy też ustami Apostoła Narodów Pawła, który poucza Koryntian w pierwszym liście (10, 20), że poganie składają ofiary demonom, a nie Bogu. Tej prawdy nauczał Kościół przez wszystkie wieki swojego trwania.

Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? – pyta św. Paweł.

Źródło: lifesitenews.com

FO

Pióro indyka i „krąg duchów”. Okultystyczny rytuał z udziałem papieża Franciszka i kanadyjskich biskupów

Za: https://pch24.pl/papiez-franciszek-bral-udzial-w-przywolywaniu-demonow-katolicy-reaguja-na-poganska-ceremonie-w-kanadzie/

————————————————–