5 Sierpień 2022

Tłumaczenie zawartości najważniejszej tablicy pomnika Iluminatów, tej wysadzonej na planie poniżej:

  1. Utrzymuj ludzkość poniżej 500 000 000 w wiecznej równowadze z naturą.

  2. Mądrze kieruj reprodukcją – poprawiając kondycję i różnorodność (aborcja i mieszaj narody).

  3. Zjednocz ludzkość żywym nowym językiem. (Ein Volk, ein Reich, eine Sprache)

  4. Rządź pasją – wiarą – tradycją – i wszystkimi rzeczami z temperowanym rozumem.

  5. Chroń ludzi i narody za pomocą sprawiedliwych praw i sprawiedliwych sądów.

  6. Niech wszystkie narody rządzą wewnętrznie, rozstrzygając zewnętrzne spory w sądzie światowym.

  7. Unikaj drobnych praw i bezużytecznych urzędników.

  8. Zrównoważenie praw osobistych z obowiązkami społecznymi.

  9. Nagroda prawda – piękno – miłość – poszukiwanie harmonii z nieskończonością.

  10. Nie bądź rakiem na Ziemi – Zostaw miejsce dla natury – Zostaw miejsce dla natury (raka trzeba wyciąć!!!)

Wokół wysadzenia pomnika narasta wiele niejasności.

Obiekt obserwowały co najmniej dwie kamery, w tym z szerszym planem z drugiej strony drogi hrabstwa z mini parkingiem postojowym dla chcących pomnik obejrzeć.

Nie pokazano ujęć osób, które by coś podłożyły dla wysadzenia.

Strzał z daleka w główną tablicę jakimś pershingiem pepanc był możliwy, ale nie zostały żadne elementy takiego pocisku.

Pojawia się więc interpretacja “Boskiej” interwencji, gdyż na nagraniu jednej kamery widać światłość o cechach pioruna kulistego. Od lat funkcjonują przepowiednie katolickich mistyków o symbolicznym końcu globalistów, przez apokaliptyczny proces zainicjowany zniszczeniem tego pomnika.

Dziwne jest też szybkie usunięcie reszty pomnika (trzy tablice zostały nieruszone), bez drobiazgowego śledztwa na gruncie. Pomnik wysadzono o 3.40 rano, a do 16.00 spychacze usnęły resztę. Władze stanowe Georgii są formalnie republikańskie, ale fałszowały wybory Trumpa i są z nim w pełnym konflikcie, mając poparcie “demokratów”.

Wizję świata według tez zapisanych na tablicach pomnika (na drugim zdjęciu przed zniszczeniem) przedstawia pierwszy tekst artykułu. Realizacja tego planu w zapowiadanej skali jest mało prawdopodobna, tym niemniej będziemy mieli bardzo ciekawe i bardzo trudne najbliższe lata. Drugi tekst jest prognozą populacji Deagel, która potwierdza ten plan, choć w mniejszej skali.

Redakcja KIP

16 lipca 2022 r. Blog Jamesa Fetzera

John Coleman (Opublikowany w 1993 r.) [Od redakcji: Pierwotnie ponownie opublikowany tutaj w dniu 27 lipca 2021 r. Być może otrzyma uwagę, na jaką zasługuje teraz, gdy globalny ludobójczy program Nowego Porządku Świata jest na dobrej drodze.] Co najmniej 4 miliardy [a według Billa Gatesa 6 miliardy] “bezużytecznych zjadaczy” zostanie wyeliminowanych do roku 2050 poprzez ograniczone wojny [jak obecnie na Ukrainie], zorganizowane epidemie śmiertelnych szybko działających chorób i głodu. Energia, żywność i woda powinny być utrzymywane na poziomie utrzymania dla nieelit, począwszy od białych populacji Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a następnie…

John Coleman, 4 miliardy “bezużytecznych zjadaczy”, którzy zostaną zabici do 2050 r.Lipiec 27, 2021 James Fetzerblog

John Coleman(Opublikowano w 1993 r.)

Co najmniej 4 miliardy “bezużytecznych zjadaczy” zostanie wyeliminowanych do roku 2050 poprzez ograniczone wojny, zorganizowane epidemie śmiertelnych szybko działających chorób i głodu. Energia, żywność i woda powinny być utrzymywane na poziomie utrzymania dla nieelit, poczynając od białych populacji Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a następnie rozprzestrzeniając się na inne rasy.

Populacja Kanady, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych zostanie zdziesiątkowana szybciej niż na innych kontynentach, dopóki populacja świata nie osiągnie możliwego do opanowania poziomu 1 miliarda z czego 500 milionów będzie składać się z ras chińskich i japońskich, wybranych, ponieważ są to ludzie, którzy byli zdyscyplinowani przez wieki i którzy są przyzwyczajeni do posłuszeństwa władzy bez pytania. (str. 105)

Dla ludzi, którzy są właścicielami i rządzą planetą, ludzkość stała się ciężarem własnym, z wyjątkiem służby i niewolnic seksualnych. Poniżej informator MI-6 John Coleman opisuje covidową grę końcową: powrót do feudalizmu, w którym miliard ludzi będzie służył superbogatym.

“Masy nieelitarne zostaną zredukowane do poziomu i zachowania kontrolowanych zwierząt bez własnej woli i łatwo zdyscyplinowane i kontrolowane”.

“Małżeństwo będzie zakazane i nie będzie życia rodzinnego, jakie znamy. Dzieci zostaną odebrane rodzicom w młodym wieku i wychowane przez podopiecznych jako własność państwowa”.

Pandemia z niewielką śmiertelnością nie jest pandemią.

Ludzie ustawiający się w kolejce po szczepienie to lemingi rzucające się do wąwozu. Prawie nie widzimy już nikogo kichającego, ale mamy wierzyć, że to pandemia?

Jesteśmy pasażerami Titanica, pijącymi, tańczącymi i cudzołożnymi, podczas gdy statek tonie.

coleman-c-h.jpeg

Hierarchia spiskowca: Historia Komitetu 300 PDF STR. 104-107

John Coleman, FmR MI-6 Analityk inteligencji (fragment henrymakow.com) [Celem jest]:

Jeden Rząd Światowy i jednojednostkowy system monetarny pod rządami stałych, niewybieralnych dziedzicznych oligarchów, którzy sami wybierają spośród swojej liczby w postaci systemu feudalnego, jak to było w średniowieczu.

W tym jednym świecie populacja będzie ograniczona ograniczeniami liczby dzieci na rodzinę, chorobami, wojnami, głodem, aż 1 miliard ludzi, którzy są użyteczni dla klasy rządzącej, na obszarach, które będą ściśle i jasno określone, pozostanie jako całkowita populacja świata.

Nie będzie klasy średniej, tylko władcy i słudzy. Wszystkie prawa będą jednolite w ramach systemu prawnego sądów światowych praktykujących ten sam jednolity kodeks praw, wspierany przez siły policyjne Jednego Rządu Światowego i zjednoczone wojsko Jednego

Świata w celu egzekwowania praw we wszystkich byłych krajach, w których nie będą istniały granice państwowe.

System będzie oparty na państwie opiekuńczym; ci, którzy są posłuszni i podporządkowani Jednemu Rządowi Światowemu, zostaną nagrodzeni środkami do życia; ci, którzy są zbuntowani, zostaną po prostu zagłodzeni na śmierć lub zostaną uznani za banitów, a tym samym cel dla każdego, kto chce ich zabić. Prywatna broń palna lub wszelkiego rodzaju broń będzie zabroniona.

Tylko jedna religia będzie dozwolona i będzie to w formie Jednego Kościoła Rządu Światowego, który istnieje od 1920 roku, jak zobaczymy. Satanizm, lucyferianizm i czary uzna za legalne programy nauczania Jednego Rządu Światowego bez szkół prywatnych lub kościelnych.

Wszystkie kościoły chrześcijańskie zostały już obalone, a chrześcijaństwo będzie przeszłością w Jednym Rządzie Światowym. Aby stworzyć państwo, w którym nie ma wolności osobistej ani żadnej koncepcji wolności, nie powinno być czegoś takiego jak republikanizm, suwerenność lub prawa rezydujące z ludem. Duma narodowa i tożsamość rasowa zostaną wytępione, a w fazie przejściowej będą podlegać najsurowszym karom, aby nawet wspomnieć o swoim pochodzeniu rasowym.

Każda osoba będzie w pełni zindoktrynowana, że jest tworem Jednego Rządu Światowego z numerem identyfikacyjnym wyraźnie oznaczonym na jej osobie, tak aby był łatwo dostępny, który to numer identyfikacyjny znajduje się w głównym pliku komputera NATO w Brukseli, Belgia, z zastrzeżeniem natychmiastowego pobrania przez jakąkolwiek agencję Jednego Rządu Światowego w dowolnym czasie.

Główne akta CIA, FBI, stanowych i lokalnych agencji policyjnych, IRS, FEMA, Social Security zostaną znacznie rozszerzone i będą stanowić podstawę osobistych rejestrów wszystkich osób w Stanach Zjednoczonych.

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

Małżeństwo będzie zakazane i nie będzie życia rodzinnego, jakie znamy. Dzieci zostaną odebrane rodzicom w młodym wieku i wychowane przez podopiecznych jako własność państwowa. Taki eksperyment przeprowadzono w Niemczech Wschodnich pod rządami Ericha Honneckera, kiedy dzieci odbierano rodzicom uważanym przez państwo za nielojalnych obywateli.

Kobiety zostaną zdegradowane przez ciągły proces ruchów “wyzwolenia kobiet”. Wolny seks jest obowiązkowy. Niezastosowanie się do nich co najmniej raz w wieku 20 lat podlega karze surowych represji wobec jej osoby. Samoaborcja będzie nauczana i praktykowana po urodzeniu kobiecie dwójki dzieci; zapisy takie będą zawarte w aktach osobowych każdej kobiety w regionalnych komputerach Jednego Rządu Światowego.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę po uprzednim urodzeniu dwójki dzieci, zostanie siłą przewieziona do kliniki aborcyjnej w celu przeprowadzenia takiej aborcji i sterylizacji. Pornografia jest promowana i obowiązkowo pokazywana w każdym teatrze kina, w tym pornografia homoseksualna i lesbijska.

NARKOTYKI, MIGRACJA, SREBRO, BANKI

Używanie narkotyków “rekreacyjnych” jest obowiązkowe, a każda osoba przydziela kwoty narkotykowe, które można kupić w sklepach One World Government na całym świecie. Leki kontrolujące umysł zostaną rozszerzone, a ich stosowanie stanie się obowiązkowe. Takie leki kontrolujące umysł powinny być podawane w żywności i/lub wodzie bez wiedzy i/lub zgody ludzi.

Powstaną bary narkotykowe, prowadzone przez pracowników Jednego Rządu Światowego, w których klasa niewolników będzie mogła spędzać wolny czas. W ten sposób masy nieelitarne zostaną zredukowane do poziomu i zachowania kontrolowanych zwierząt bez własnej woli i łatwo zdyscyplinowane i kontrolowane.

System ekonomiczny będzie oparty na rządzącej klasie oligarowo-etycznej, pozwalającej na produkcję wystarczającej ilości żywności i usług, aby utrzymać masowe obozy pracy niewolniczej. Całe bogactwo zostanie zagregowane w rękach elitarnych członków Komitetu 300.

Każda osoba powinna być indoktrynowana, aby zrozumieć, że jest całkowicie zależna od państwa, jeśli chodzi o przetrwanie… Tylko Komitet 300 członków i ich elity mają prawo do jakichkolwiek zasobów ziemi. Rolnictwo znajduje się wyłącznie w rękach Komitetu 300, a produkcja żywności jest ściśle kontrolowana.

gg-kamienie.jpeg

Gdy środki te zaczną obowiązywać, duże populacje w miastach zostaną siłą usunięte na odległe obszary, a ci, którzy odmówią wyjazdu, zostaną eksterminowani w sposób eksperymentu Jednego Rządu Światowego przeprowadzonego przez Pol Pota w Kambodży. Eutanazja nieuleczalnie chorych i starszych jest obowiązkowa. Żadne miasta nie mogą być większe niż z góry określona liczba, jak opisano w dziele Kalgeriego.

Niezbędni pracownicy zostaną przeniesieni do innych miast, jeśli to, w którym się znajdują, stanie się przeludnione. Inni pracownicy, którzy nie są niezbędni, zostaną wybrani losowo i wysłani do niedostatecznie zaludnionych miast, aby wypełnić “kwoty”. (Cytat powyżej)

Od czasu do czasu będą sztucznie wymyślone niedobory żywności i wody oraz opieki medycznej, aby przypomnieć masom, że ich istnienie zależy od dobrej woli Komitetu 300. Po zniszczeniu przemysłu mieszkaniowego, samochodowego, stalowego i ciężkiego, ograniczy się mieszkalnictwo, a wszelkiego rodzaju przemysły, które mogą pozostać, będą pod kierownictwem Natowskiego Klubu Rzymskiego, podobnie jak cały rozwój naukowy i eksploracji kosmosu, ograniczony do elity pod kontrolą Komitetu 300…

Stany Zjednoczone zostaną zalane przez ludy obcych kultur, które ostatecznie przytłoczą Białą Amerykę, ludzi bez pojęcia o tym, co oznacza Konstytucja Stanów Zjednoczonych i którzy w konsekwencji nie zrobią nic, aby jej bronić, i w których umysłach koncepcja wolności i sprawiedliwości jest tak słaba, że ma niewielkie znaczenie. ŻYWNOŚĆ i schronienie są głównym przedmiotem troski.

Żaden bank centralny, z wyjątkiem Banku Rozrachunku Międzynarodowego i Banku Światowego, nie będzie dopuszczony do działania.

Prywatne banki zostaną zakazane. Wynagrodzenie za wykonaną pracę będzie w jednolitej, z góry określonej skali w całym Jednym Rządzie Światowym. Nie będzie żadnych sporów płacowych ani żadnego odejścia od standardowych jednolitych tabel płac ustanowionych przez Jeden Rząd Światowy.

Ci, którzy złamią prawo, zostaną natychmiast straceni. Nie może być gotówki ani monet w rękach nie elity. Wszystkie transakcje są przeprowadzane za pomocą karty debetowej, która jest opatrzona numerem identyfikacyjnym posiadacza.

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób narusza zasady i przepisy Komitetu 300, zawiesza korzystanie z jej karty na różne okresy w zależności od charakteru i wagi naruszenia. Takie osoby stwierdzą, kiedy pójdą dokonać zakupów, że ich karta znajduje się na czarnej liście i nie będą w stanie uzyskać żadnych usług.

Próby handlu “starymi” monetami, czyli srebrnymi monetami poprzednich i obecnie nieistniejących narodów, będą traktowane jako przestępstwo zagrożone karą śmierci. Wszystkie takie monety będą musiały zostać oddane w określonym czasie wraz z bronią, karabinami, materiałami wybuchowymi i samochodami. Tylko elita i wysocy rangą funkcjonariusze Jednego Rządu Światowego będą mogli korzystać z prywatnego transportu, broni, monet i samochodów.

Różnice etniczne i religijne będą pogłębiane i zaostrzone, a gwałtowne konflikty jako środek “zaradzenia” ich różnic będą wspierane. Wszystkie usługi informacyjne i media drukowane znajdują się pod kontrolą Jednego Rządu Światowego. Regularne środki kontroli prania mózgu będą przedstawiane jako “rozrywka” w sposób, w jaki były praktykowane i stały się sztuką piękną w Stanach

Zjednoczonych. Młodzież usunięta z “nielojalnych rodziców” otrzyma specjalne wykształcenie mające na celu ich brutalizację. Młodzież obojga płci zostanie przeszkolona, aby zakwalifikować się jako strażnicy więzienni dla systemu obozów pracy Jednego Świata.

Opublikowano za: John Coleman, 4 miliardy “bezużytecznych zjadaczy”, którzy zostaną zabici do 2050 roku – James Fetzer

Globaliści weszli w fazę zabijania, Wielkiego Resetu; Pamiętacie prognozę populacji Deagel? Teraz ma to sens.

Wysłane przez Brewer55 – wpis gościnny Leo Hohmanna

To był wielki tydzień dla globalistów. Czują, że nadszedł czas, czas na rozpoczęcie najtrudniejszej fazy Wielkiego Resetu, aby mogli kontynuować to, co nazywają Czwartą Rewolucją Przemysłową.

Czwarta rewolucja przemysłowa, jak wyjaśnił guru Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab, doprowadzi do “fuzji” fizycznej, biologicznej i cyfrowej tożsamości każdego człowieka. To w zasadzie świt nowej ery opartej na transhumanizmie i technokracji, coś podobnego do tego, co zostało przedstawione w powieści Nowy wspaniały świat.

Ale nie mogą się tam dostać, dopóki nie zresetują wszystkiego. Zabij starych. Przynieś nowe.

Resetowanie świata nie jest czymś, co można zrobić, naciskając przycisk. Wymaga to serii dobrze zaprojektowanych globalnych kryzysów, jak Schwab i jego główny doradca Yuval Noah Harari [obaj Żydzi, wysoko postawiwni w żydowskiej hierarchi] mówili więcej niż jeden raz.

Tak więc globaliści spotkali się w tym tygodniu w Genewie na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia i spotkali się w Davos na szczycie Światowego Forum Ekonomicznego. Dwa miasta, Genewa i Davos, znajdują się w Szwajcarii, w odległości około trzech godzin jazdy samochodem. Pomiędzy tymi dwoma spotkaniami globalistyczna klasa drapieżników otrzyma instrukcje, co robić i czego się spodziewać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nazywam to 12-miesięczne okno salwą otwierającą w fazie zabijania Wielkiego Resetu.

Schwab otworzył spotkanie w Davos, mówiąc: “Przyszłość nie dzieje się tylko; przyszłość jest budowana przez nas, przez potężną społeczność, tak jak wy tutaj na tej sali”.

Schwab powiedział: “musimy przygotować się na bardziej gniewny świat”, co odbieram jako zły znak, że globaliści stają się niespokojni, czując, że jeśli wkrótce nie podejmą drastycznych działań, wszystkie ich plany ustanowienia globalnego rządu czasów ostatecznych mogą zostać zmarnowane.

Schwab dodał, że “mamy środki do poprawy stanu na świecie, ale konieczne są dwa warunki: “Pierwszym z nich jest to, że działamy wszyscy jako interesariusze większych społeczności. “A po drugie, współpracujemy”.

Moje pytanie do Klausa jest następujące: Współpracuj nad czym? A co dokładnie rozumie przez “poprawę” stanu świata?

Ulepszenia dla kogo? Myślę, że ma na myśli poprawę warunków dla 1 procenta, który zarządza dużymi bankami i korporacjami oraz ich sługusami, co może podnieść go do 3 lub 4 procent. Dla reszty z nas mają plan nędzy.

Czas na ubój

Jeśli spojrzymy na agendę WEF/ ONZ, która jest wspierana całym sercem przez rządy USA, Wielkiej Brytanii, UE, Kanady i Australii, wszystko to wskazuje na masowy ubój populacji ludzkiej. Uruchomili fazę zabijania.

Z ich retoryki możemy wywnioskować, że ubój jest potrzebny, aby uratować planetę i jej zasoby dla nich, globalistycznych elit reprezentowanych w tym tygodniu w Davos i Genewie.

Powiedzieli nam o swoich planach z wyprzedzeniem. Zawsze to robią. Nie będziemy niczego posiadać, nie będziemy mieli prywatności i nauczymy się lubić być całkowicie zależni od rządu i jego partnerów korporacyjnych dla naszego przetrwania.

David Beasley, dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ, przemawiał w Davos i miał radosne wieści. Obejrzyj jego krótkie komentarze w poniższym filmie.

W swoim oficjalnym przemówieniu do WEF Beasley wyjaśnił, że globalna sytuacja żywnościowa była już zła przed wojną na Ukrainie, ale od tego czasu sytuacja eskalowała, stając się tym, co nazwał najgorszym kryzysem humanitarnym od czasów II wojny światowej.

Jest też przerażająca okładka Economist Magazine. Jest to publikacja należąca do Rothschildów, która zaspokaja potrzeby elitarnych globalistów. Przedstawiał pole pszenicy, z ziarnami pszenicy reprezentowanymi jako czaszki, a tytuł brzmiał “Nadchodząca katastrofa żywnościowa”.

Conservative Playlist donosi, że Fundacja Rockefellera, kolejny globalistyczny klub powiązany z Billem Gatesem, Schwabem-Rothschildem i WEF, ostrzegł niedawno, że globalny kryzys żywnościowy o biblijnych proporcjach ma dotrzeć do naszych drzwi w ciągu pięciu do sześciu miesięcy.

Prezes Fundacji Rockefellera, Rajiv Shah, opisał to, co wkrótce się rozwinie, jako “ogromny, natychmiastowy kryzys żywnościowy“, który uderzy w cały świat, nie pozostawiając żadnego kraju nietkniętego.

To nie jest komunizm, ponieważ gdyby tak było, wielkie korporacje nie byłyby w nim zaangażowane. Jest to technokracja, wykorzystująca moc gromadzenia danych i zaawansowaną technologię nadzoru, którą wykorzystują w każdym punkcie kontaktu – w dziedzinie medycyny, mediów i mediów społecznościowych, nauki, edukacji, na poziomie detalicznym, wojskowym i bioasekuracji.

Ale jak, pytają ludzie, zrobią to tak, że nie będziemy niczego posiadać i po prostu wynajmować wszystko od miliarderów i multimilionerów?

Mówię tym ludziom, że gdyby byli przebudzeni, zobaczyliby odpowiedź na swoje pytanie w czasie rzeczywistym.

Tworząc coraz więcej pieniędzy i celowo obniżając wartość dolara, Rezerwa Federalna i system bankowy zmuszają cię do płacenia więcej za mniej. Aby przetrwać, niezależnie od tego, czy jesteś w niższej klasie średniej, średniej klasie średniej, czy wyższej klasie średniej, zapłacisz więcej za ten sam galon gazu, te same artykuły spożywcze, te same ubrania, które miałeś wcześniej. Możesz przetrwać przez jakiś czas, po prostu kupując mniej i eliminując odpady, ale po pewnym czasie będziesz chciał zmniejszyć swoje samochody, domy, spożycie żywności, wszystko.

Dlatego Mayer Rothschild powiedział: “Nie obchodzi mnie, kto tworzy prawa danego kraju, dopóki kontroluję jego pieniądze”.

Plan jest taki, aby wycenić Cię ze wszystkiego do punktu, w którym wynajmujesz małe mieszkanie w mieście obok linii kolejowej, zastępując SUV-a mini samochodem elektrycznym (jeśli możesz sobie na to pozwolić) lub nawet rowerem. Spójrzmy na Chiny. Taką przyszłość dla nas zaplanowali.

Im więcej bólu jest powodowane, tym bardziej elity zbliżają się do możliwości wdrożenia swojego Wielkiego Resetu, z cyfrowymi kodami QR dołączonymi do każdego człowieka zawierającymi całą twoją dokumentację medyczną w aplikacji na telefon komórkowy i łączącą tę aplikację również z twoim kontem bankowym i twoją zdolnością do logowania się do Internetu. Taki jest cel.

Oto haczyk.

Globalistyczne elity miliarderów wiedzą, że ich plan jest niepopularny.

Wiedzą, że co najmniej połowa ludności w bogatych krajach nigdy nie zgodzi się z tym planem dobrowolnie. Będą musieli zostać przymuszeni w czasie straszliwego kryzysu, takiego jak wojna lub fala “kryzysów zdrowia publicznego” i skrajnej deprywacji, którą powodują takie kryzysy.

Ponieważ zdecydowana większość Amerykanów cierpi na skrajne uprzedzenia związane z normalnością, nie widzą, co nadchodzi. Zostaną całkowicie zaskoczeni. Sporadyczne niedobory, które widzą teraz w sklepach spożywczych, ci ludzie wierzą, że to tylko tymczasowa usterka, która wkrótce się usunie. Nie ma się czym martwić.

Nie widzą, że wojna i głód są tuż za rogiem. Więc kiedy nadejdzie, będą rządzeni przez strach i zamieszanie. Poziomy lęku będą poza wykresami.

Większość podda się systemowi bestii, który jest wznoszony na plecach tych wcześniej zaaranżowanych kryzysów.

Ze względu na zasadę trójpodziału, gdzieś między 25 a 30 procent nigdy nie podda się tego rodzaju systemowi. Widzieliśmy to w zeszłym roku ze szczepionkami, kiedy około 70 procent Amerykanów skapitulowało pod presją “weź zastrzyk”, ale 30 procent stało mocno i opierało się.

Stephane Bancel, dyrektor generalny Moderny, przyznaje, że nikt nie chce jego szczepionek i musi je wyrzucić, dokładnie 30 milionów dawek.

Spójrz na jego komentarze w poniższym filmie. Jest bardzo smutny.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=K6N22wFKWFI

Najważniejsze dla elit jest to, że populacja jest po prostu zbyt duża i nie do opanowania dla rodzaju opartego na zasobach, społeczeństwa całkowitej kontroli wymaganego przez ich dystopijną technokrację, a jeśli jest coś, czego technokracja po prostu nie może tolerować, to spora populacja ludzi, którzy nie znają swojego miejsca. Nadal wierzą w wolność słowa, pierwszą i drugą poprawkę, że ludzie rodzą się mężczyznami lub kobietami, staromodne rzeczy takie jak to. Muszą zostać wyeliminowane.

Faza zabijania: W jaki sposób wyeliminują populację?

Z tego powodu weszliśmy w fazę zabijania Wielkiego Resetu.

Wszystko, w co się teraz angażują, ci tak zwani interesariusze, powoduje, że ludzie umierają przedwcześnie w niektórych kluczowych krajach, w których mamy duże populacje klasy średniej, które są przyzwyczajone do życia stosunkowo wolnym życiem. Nie pasują one do całego społeczeństwa nadzoru, w którym twój ruch jest monitorowany w czasie rzeczywistym, twoje nawyki wydatkowe są monitorowane i oceniane, twoje nawyki żywieniowe są monitorowane (mięso będzie “rzadką ucztą” – mówi WEF). Cała twoja aktywność życiowa będzie monitorowana w celu obliczenia i śledzenia śladu węglowego oraz oceny ogólnej oceny kredytu społecznego.

Rzućmy okiem na punkty tarć w społeczeństwie w tej chwili, które są podsycane przez globalistyczne elity, które zarządzają wszystkim, od systemów monetarnych i bankowych po główne korporacje i media, Big Pharma i Big Tech.

– Produkcyjne awarie łańcucha dostaw wraz z niedoborami żywności, nawozów i paliwa, co doprowadzi do głodu. Obejrzyj poniższy film z wykolejenia pociągu w zeszłą niedzielę w Albercie w Kanadzie – pociąg akurat przewoził 43 pojemniki potażu na rozpaczliwie potrzebny nawóz azotowy.

– Promowanie zabójczych szczepionek i zastrzyków przypominających, wraz z powrotem mandatów szczepionkowych, prawdopodobnie do jesieni tego roku.

– Podsycanie niepokojów społecznych, masowych strzelanin i wynikającego z tego gaslightingu amerykańskich posiadaczy broni podżegającą retoryką pochodzącą z Białego Domu. Media będą wspierać administrację Bidena, ponieważ gra o jakieś krajowe środki kontroli broni. Joe Scarborough i Mark Brzezinski w MSNBC to tylko dwa z wielu medialnych przedrzeźniaczy, które dostarczają propagandę w imieniu amerykańskich agencji wywiadowczych. Od czasu masowych strzelanin w Buffalo i Uvalde w Teksasie, Mika i Joe wbijają do domu wiadomość, że teraz jest czas, aby rząd uznał niektóre karabiny za nielegalne. Tego typu retoryka, grożąca rozbrojeniem przestrzegających prawa Amerykanów w czasie, gdy przestępczość wymyka się spod kontroli, sprawi, że więcej ludzi będzie chciało kupić broń dla ochrony.

– Eskalacja wojny zastępczej przeciwko Rosji w wojnę regionalną, a ostatecznie światową. Chiny zagrają dla Tajwanu, a Iran może pójść za Izraelem. Rosja i Chiny są po prostu lepiej przygotowane do tej wojny niż USA i Europa.

– Podsycanie globalistycznej obsesji na punkcie manii transpłciowości LGBTQ, do tego stopnia, że jest ona wszędzie na twojej twarzy, ale co ważniejsze, w twarzy twojego dziecka, w szkole, na obozie letnim, w harcerstwie i harcerstwie, nawet w wielu kościołach. To jeszcze bardziej osłabia pulę młodych ludzi, myląc ich co do własnej płci, a wraz z naciskiem gejów i lesbijek powoduje, że rodzi się mniej dzieci.

Prognoza populacji Deagel z 2014 roku

Wszystkie powyższe polityki prowadzą do jednej rzeczy, masowego wyludniania. Wracam do analizy przeprowadzonej przez Deagel Corp. kilka lat temu.

Deagel jest wykonawcą wojskowym, który w 2014 roku opublikował prognozę masowej redukcji populacji do roku 2025, kiedy Ameryka zmniejszy się do zaledwie 99 milionów ludzi z ponad 330 milionów w 2014 roku. Kraje Europy Zachodniej, zwłaszcza Wielka Brytania i Niemcy, odnotowałyby podobnie drastyczny spadek liczby ludności.

Opierając się na obliczeniach Deagela, zakładając, że okażą się one nawet bliskie dokładności, najbardziej niebezpiecznymi miejscami do życia w ciągu najbliższych trzech lat będą Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a następnie Niemcy, a następnie reszta krajów UE. Ta prognoza populacji była tak kontrowersyjna, pokazując redukcję populacji o 80 procent w Stanach Zjednoczonych i od 50 do 80 procent dla prawie każdego kraju Europy Zachodniej, że badanie tajemniczo zniknęło ze strony internetowej Deagel po Covid w marcu 2021 roku.

Do czasu wpływu “pandemii” Covid i wynikającej z niej masowej kampanii szczepień, wielu badaczy drapało się po głowach, przeglądając arkusze kalkulacyjne Deagel. Ale teraz zaczyna to mieć więcej sensu.

Badacz Craig Paardekooper opublikował niedawno swój raport na temat przewidywań globalnego wyludnienia w oparciu o aktualizację liczb Deagel. Możesz zobaczyć jego zaktualizowane prognozy dla każdego kraju. Pokazuje, że Stany Zjednoczone tracą 70,2 procent swojej populacji, a Wielka Brytania traci 78,5 procent do 2025 roku.

Przewidywania Deagela wydawały się tak naciągane w 2014 roku, że niektórzy ludzie oskarżyli Deagela o angażowanie się w operację psychologiczną. Ale może Deagel miał dobre źródła na poparcie swojej analizy. W końcu Fundacja Rockefellera opublikowała swoją analizę “Lockstep” w 2010 r., Gwarantując, że poważne pandemie zniszczą dziesiątki milionów ludzi, a Bill Gates, najbogatszy człowiek na świecie, był również w fazie szczepień w 2014 r., po tym jak kilka lat wcześniej przeniósł swoją uwagę z komputerów na szczepionki.

Oczywiście wiemy, że pierwsza “wytyczna” wyryta w pomniku Georgia Guidestones stwierdza: “Utrzymuj ludzkość poniżej 500 000 000 w wiecznej równowadze z naturą”, co stanowi redukcję o ponad 90 procent ludzi na ziemi. To cel, który wydawał się oburzający, dopóki nie pojawił się pełny zakres zatrutych strzałów śmierci, a następnie perspektywa globalnego głodu i III wojny światowej, tuż za horyzontem codziennych nagłówków wiadomości.

Konkluzja:

Żyjemy w dziwnych czasach i wierzę, że to czasy ostateczne. Wszyscy musimy skupić się na zahartowaniu się fizycznie, psychicznie i emocjonalnie na to, co nadejdzie do Ameryki w ciągu najbliższych trzech lat, jednocześnie zdając sobie sprawę, że najważniejszą sferą jest zahartowanie się duchowo.

Niech Bóg błogosławi was wszystkich, kiedy będziecie się przygotowywać.

Opublikowano za: Globaliści weszli w fazę zabijania Wielkiego Resetu; Pamiętacie prognozę populacji Deagel? Teraz ma to sens – LeoHohmann.com

Za: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2022/07/john-coleman-4-miliardy-bezuzytecznych-zjadaczy-ktorzy-zostana-zabici-do-2050-roku%ef%bf%bc/

 

———————————————————————————–