20 Wrzesień 2022

(Fot. Paul Hackett / Reuters / Forum)

Dziennikarze „Politico” i „Welt” po siedmiomiesięcznym śledztwie doszli do wniosku, że „Bill Gates i partnerzy wykorzystali swoje wpływy do kontrolowania globalnej reakcji na Covid”. Rządzący zezwolili założycielowi Microsoftu oraz innym „filantropom” dyktować, jak świat ma postępować w związku z tak zwana pandemią. Nikt dotychczas nie rozliczył czterech kluczowych organizacji z efektów działania, z wyznaczonych celów, które miały być realizowane dzięki funduszom publicznym. Co istotne, teraz gdy coraz trudniej jest zbierać środki finansowe na szczepionki przeciw Covid, organizacje Gatesa zmieniły strategię, domagając się pieniędzy publicznych mających posłużyć przygotowaniom na następne pandemie. 

Sprawdzając setki dostępnych dokumentów i przeprowadzając rozmowy z kilkudziesięcioma wpływowymi osobami zaangażowanymi w globalną politykę zdrowotną dziennikarze właściwie potwierdzili to, o czym pisali już inni ich koledzy po fachu oraz analitycy wskazujący na uwikłanie wielu polityków z USA i UE w nietransparentne, potencjalnie korupcyjne decyzje związane z polityką covidową, w tym z produkcją i dystrybucją szczepionek, masek, sprzętu służącego ponoć walce z Covid-19.

Raptem cztery organizacje pozarządowe narzucały nie tylko modelowe rozwiązania dotyczące reakcji na tzw. pandemię, ale także podsuwały rządzącym regulacje. Obecnie zaś domagają się nowych wpływów finansowych pod pretekstem przygotowywania świata do kolejnych podobnych kryzysów zdrowotnych. Dziennikarze „Politico” z USA i Europy oraz niemieckiej gazety „Welt” przeanalizowali dokumentację finansową tych niezmiernie wpływowych gremiów, w tym sprawozdania publikowane na ich stronach internetowych, a także dokumenty podatkowe, materiały dotyczące ujawnionego lobbingu oraz dokumenty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Były to: Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI –Koalicja na rzecz Innowacji w Zakresie Gotowości Epidemicznej) oraz Wellcome Trust i Gavi (sojusz szczepionkowy).

Autorzy raportu przyznali, że analiza nie jest wyczerpująca, ponieważ brakuje niektórych danych z organizacji np. formularz 990 — dokument podatkowy dla USA — jest niedostępny na rok 2021 dla Wellcome i CEPI. Ponadto niektóre formularze nie są szczegółowe np. dotyczące organizacji z siedzibą w Europie. Nie podają one szczegółów dotyczących dotacji lub inwestycji, nie wymieniają stypendystów ani celu każdego indywidualnego grantu.

Dziennikarze opierając się na materiałach, do których mieli dostęp, podkreślają, że finanse każdej z czterech badanych organizacji są sformatowane inaczej, korzystają bowiem z różnych metod księgowych. Analiza dotyczyła lat 2020, 2021 i częściowo 2022 r. Nie uwzględniono w żadnej z analiz inwestycyjnych akcji ani obligacji.

Nie każda organizacja jest przejrzysta w kwestii inwestycji i na przykład Gavi nie ujawniła wydatków na zakup szczepionek.

Organizacje współpracowały ze sobą w przeszłości, a trzy z nich łączy wspólna historia. Największą i najpotężniejszą jest Fundacja Billa i Melindy Gatesów, następnie sojusz Gavi, założony przez Gatesa w celu dystrybucji szczepionek w krajach o niskich dochodach oraz Wellcome Trust, brytyjska fundacja badawcza z wielomiliardowymi darowiznami, która współpracowała z Fundacją Gatesa w poprzednich latach. Kolejna CEPI – to międzynarodowa grupa badawczo-rozwojowa ds. szczepionek, którą Gates i Wellcome pomogły stworzyć w 2017 roku.

Cztery organizacje wydały od 2020 r. na reakcję na Covid prawie 10 miliardów dolarów. Wpłaciły łącznie 1,4 miliarda dolarów Światowej Organizacji Zdrowia i określiły program dystrybucji narzędzi walki z Covid-19. Liderzy organizacji mieli bezprecedensowy dostęp do członków rządów na najwyższych szczeblach. Wydali co najmniej 8,3 miliona dolarów na lobbowanie wśród polityków i urzędników w USA oraz Europie.

Ci urzędnicy w USA i UE oraz WHO, którzy podejmowali decyzje w sprawie Covid, wcześniej byli zatrudnieni w czterech ww. organizacjach. Wskazuje to na silne powiązania polityczne i finansowe eurokratów w Brukseli i urzędników w Waszyngtonie.

„Politico” i „Welt” zarzucają liderom czterech organizacji, że zobowiązali się do wypełnienia luki kapitałowej, a podczas najgorszych fal pandemii nie pomogły krajom o niskich dochodach w dostarczeniu szczepionek. Ponadto liderzy trzech z czterech organizacji utrzymywali, że zniesienie ochrony własności intelektualnej nie jest potrzebne do zwiększenia dostaw szczepionek.

Dziennikarze przypomnieli argumenty podnoszone przez Lekarzy Bez Granic, którzy zaniepokoili się tym, iż zdominowane przez Zachód grupy, obsadzone przez elitarne zespoły ekspertów, miały „pomagać” w podejmowaniu decyzji dotyczących życia i śmierci dotykających ludzi w biedniejszych krajach. Lekarze pytali, dlaczego to Bill Gates ma decydować i doradzać rządowi w Waszyngtonie, dokąd powinien przekierować ogromne zasoby?

Stało się jednak tak, że rząd nie tylko USA, ale także rządy europejskie udzieliły wsparcia czterem organizacjom. Naciski się opłaciły, bo dostały one znacznie więcej dotacji niż wydały na lobbing.

Administracja prezydenta Joe Bidena, chociaż bezskutecznie domagała się od Kongresu 5 mld dolarów na finansowanie międzynarodowej pracy na rzecz walki z pandemią, ostatecznie wpisała do swojej propozycji budżetowej 500 milionów dolarów dotacji dla CEPI – 100 milionów dolarów rocznie przez pięć lat.

– Myślę, że powinniśmy być tym głęboko zaniepokojeni – stwierdził Lawrence Gostin, profesor Georgetown University, który specjalizuje się w prawie zdrowia publicznego. – Ujmując to w bardzo prosty sposób, pieniądze kupują wpływy. I to jest najgorszy rodzaj wpływu. Nie tylko dlatego, że to pieniądze – chociaż to ważne, ponieważ one nie powinny dyktować polityki – ale także dlatego, że tu chodzi o preferencyjny dostęp do tych środków, ustalany za zamkniętymi drzwiami – dodał profesor, wskazując na istotę nieprzejrzystości filantrokapitalizmu i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ze śledztwa wynika, że dzięki swoim przedstawicielom w zarządzie WHO, CEPI i Gavi miały decydujący wpływ na podejmowanie decyzji w sprawie polityki covidowej. To przeplatanie się starych i nowych ekip zarządów organizacji Gatesa i WHO nie jest niczym nowym. Jednak obecnie byli pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia zatrudnieni są w Gates Foundation i CEPI, a niektórzy, jak Chris Wolff, zastępca dyrektora ds. partnerstwa krajów w Fundacji Gatesa, wciąż mają decydujący wpływ na decyzje WHO. I jest to nietransparentne.

Fundacja Gatesów, Gavi i Wellcome Trust kupiły sobie wpływy w WHO, przekazując łącznie ponad 1,4 miliarda dolarów dotacji – to znacznie więcej niż wpłaciły rządy państw członkowskich, w tym Stany Zjednoczone i Komisja Europejska.

Cztery organizacje odegrały kluczową rolę w stworzeniu inicjatywy Akcelerator Narzędzi Covid-19 (ACT–A), która zajmowała się dystrybucją testów i szczepionek dla krajów o niskim i średnim poziomie dochodów na całym świecie. Filarem ACT–A jest COVAX, czyli specjalne konsorcjum szczepionkowe obsługiwane przez Gavi, CEPI i UNICEF.

ACT–A nie spełniło swoich celów w 2021 r. na żadnym z frontów w zakresie testowania, dystrybucji szczepionek i leczenia np. Do połowy zeszłego roku grupa miała dostarczyć pół miliarda testów do krajów o niskim i średnim dochodzie, a dostarczono zaledwie 84 mln. COVAX wyznaczył sobie cel zapewnienia 2 miliardów dawek szczepionek do końca 2021 r., a do września tego roku dostarczył 319 milionów dawek.

Zresztą i tak Afrykańczycy nie mają zaufania do szczepionek i do sierpnia 2022 r. wakcyny przyjęło jedynie 20 proc. uprawnionych.

Organizacje Gatesa przekonują, że nie były w stanie osiągnąć wyznaczonych celów, głównie dlatego, że bogate rządy zachodnie nie chciały udostępnić ogromnych transz szczepionek i leków.

Globalny lobbing

Te cztery organizacje, których dotyczy śledztwo dziennikarskie „Politico” i „Welt”, obecnie wydają miliony dolarów, aby lobbować w USA i UE w celu przyjęcia ich zasad działania i przygotować się na kolejną pandemię. Chodzi m.in. o rozszerzenie nadzoru sanitarnego na całym świecie (nowy traktat antypandemiczny) i dotowanie badań oraz produkcji szczepionek nowego typu.

„Tymczasem wielu specjalistów ds. zdrowia na świecie kwestionuje, czy organizacje te są w stanie przeprowadzić rygorystyczne działania niezbędne do zbudowania silniejszego globalnego systemu reagowania na przyszłość” – pisze „Politico”, dodając za prof. Sophie Harman z Queen Mary University od London, że „nikt tak naprawdę nie pociąga tych aktorów do odpowiedzialności”. Tak naprawdę to te cztery organizacje narzucają narrację i „kształtują naszą zdolność reagowania na pandemie”.

Bill Gates i Melinda French Gates założyli fundację w 2000 roku, wykorzystując pieniądze z Microsoftu. W 2006 roku Warren Buffett, dyrektor generalny Berkshire Hathaway, dużej firmy holdingowej ogłosił, że przekaże większość swojej fortuny fundacji.

Fundacja korzysta z darowizny w wysokości 70 miliardów dolarów. Bill Gates zapowiedział niedawno, że przekaże fundacji praktycznie całą swoją fortunę i zwiększy wydatki z prawie 6 miliardów dolarów rocznie do około 9 miliardów dolarów do 2026 roku.

Gates pomógł stworzyć zarówno Gavi, jak i CEPI. Ma swoich przedstawicieli w zarządach obu organizacji. Gavi założona w 1999 roku otrzymała 750 mln dolarów od Fundacji Gatesów, aby zawrzeć umowy dotyczące szczepionek.

Według danych dotyczących lobbingu, w ciągu ostatnich dwóch lat Gavi i CEPI wydały co najmniej 1,3 miliona dolarów na lobbing mający na celu pozyskanie amerykańskiej i europejskiej gotówki na finansowanie własnych przedsiębiorstw i wspieranych przez nie celów. Wellcome lobbował również w Europie – wydając co najmniej 1,1 miliona dolarów – aby uzyskać poparcie polityczne dla swoich programów.

Fundacja Gatesów w 2019 roku założyła firmę lobbingową znaną jako Gates Policy Initiative, kierowaną przez Roba Naborsa, byłego zastępcę szefa sztabu Białego Domu ds. polityki w administracji Obamy. Firma nie ma w aktach żadnych formularzy ujawniających działalność lobbingową. Rzecznik fundacji powiedział, że amerykańskie prawo zabrania prywatnym fundacjom angażowania się w lobbing, ale Gates Policy Initiative jest organizacją odrębną od fundacji, która nie koordynuje z nią działań programowych. Rzecznik przyznał, że Gates Policy Initiative jest finansowana z „bezpośredniego daru” przekazanego przez Billa Gatesa i Melindę French Gates, i że nie angażuje się w działania, które wymagałyby składania formularzy informacyjnych dotyczących lobbingu.

Liderzy Fundacji Gatesów bezpośrednio lobbowali w administracji Białego Domu i w Kongresie. Wielokrotnie spotykali się z sekretarzem zdrowia Alexem Azarem w sprawie priorytetów wydatków rządu amerykańskiego.

W UE i Wielkiej Brytanii od 2020 r. do początku 2022 r. odbyło się ponad 100 związanych z przygotowaniem do pandemii konferencji między urzędnikami czterech organizacji a wyższymi urzędnikami Komisji Europejskiej lub rządem Wielkiej Brytanii. Wynika tak z danych dotyczących lobbingu. W niektórych spotkaniach uczestniczyli liderzy organizacji, premier Wielkiej Brytanii i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Niemczech CEPI i Gavi przez dwa lata wysłały liczne listy do urzędu kanclerza, starając się pozyskać większe fundusze dla swoich organizacji.

Lobbing opłacił się. Od 2020 roku CEPI i Gavi zebrały miliardy dolarów. W latach 2020 – 2021 Komisja Europejska przekazała CEPI ponad 100 milionów dolarów, podczas gdy Wielka Brytania przekazała ponad 330 milionów dolarów, Niemcy – ponad 430 milionów dolarów, a USA – 8 milionów dolarów. W przypadku Gavi w latach 2021 – 2025 USA zobowiązały się do przekazania ponad 4,8 mld dolarów, Wielka Brytania przeznaczyła ponad 2,6 mld dolarów, Niemcy – ponad 2 mld, a Komisja Europejska – ponad 1 mld USD.

Od pierwszych tygodni kryzysu Covid organizacje pełniły funkcję koordynatorów globalnej społeczności medycznej, instruując ekspertów rządowych, jaką powinni prowadzić politykę. Liderzy czterech wyżej wymienionych organizacji zwoływali spotkania z kluczowymi instytucjami zdrowotnymi i dzwonili do naukowców, urzędników na całym świecie. To oni kontaktowali się z firmami farmaceutycznymi, aby ocenić możliwości produkcyjne szczepionek, testów, maseczek itp.

Bill Gates udzielał wywiadów telewizyjnych w pierwszych miesiącach pandemii, przyjmując postawę światowego lidera, który decyduje o tym, jak powinna przebiegać walka z Covid.

Przez pierwsze trzy miesiące te cztery organizacje określiły, jak ma wyglądać globalna reakcja na wirusa. To liderzy tych organizacji wskazali, z kim należy współpracować w celu opracowania medycznych środków zaradczych: testów, terapii i szczepionek na Covid.

Pod koniec stycznia 2020 r. Fundacja Gatesów udzieliła grantów na przykład Uniwersytetowi Waszyngtońskiemu i NYU oraz Uniwersytetowi Oksfordzkiemu.

Sekretarz zdrowia USA już w styczniu 2020 r. po cichu omawiał rozwój szczepionek z firmami farmaceutycznymi, ale umowy z tymi podmiotami sfinalizowano kilka miesięcy później.

Na początku „pandemii” liderzy organizacji Gatesa opracowali systemy dystrybucji szczepionek i testów do krajów o niskich i średnich dochodach.

CEPI i inne organizacje utworzyły międzynarodowe konsorcja, by za pośrednictwem WHO zmienić początkową reakcję świata na pandemię.

Globalna zbiórka na WHO

Teoretycznie rządy poszczególnych państw są odpowiedzialne za opracowywanie własnych krajowych polityk reakcji na wybuchy chorób zakaźnych. WHO powinno jedynie dawać sugestie, wspomagać finansowo w badaniu, zapobieganiu i zwalczaniu wirusów. Na ten cel otrzymuje miliardy dolarów rocznie od rządów i prywatnych darczyńców.

Państwa członkowskie głosują nad postanowieniami politycznymi na dorocznym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie. Fundacja Gatesów i pozostałe trzy organizacje nie mają prawa głosu, ale ich darowizny dają im ważne miejsce przy stole. Wellcome, Gates Foundation i Gavi wspólnie przekazały WHO 1,4 miliarda dolarów od 2020 roku i około 170 milionów dolarów na konkretnie programy związane z Covid.

Na poziomie polityki ich wpływ jest jeszcze bardziej widoczny. Na przykład do października zeszłego roku Farrar, dyrektor generalny Wellcome, kierował jedną z naukowych grup doradczych WHO, która badała priorytety badawczo-rozwojowe dotyczące Covid.

Pod koniec stycznia 2020 r. przedstawiciele Gates Foundation i Wellcome byli regularnie obecni na spotkaniach z decydentami WHO i najwyższymi urzędnikami z USA na temat rozprzestrzeniania się wirusa, udostępniania próbek Covid oraz badań klinicznych szczepionek i leków. Pomogły one nawet zorganizować i sfinansować pierwsze prawdziwie międzynarodowe spotkanie w WHO, aby położyć podwaliny pod reakcję świata na wirusa.

Wellcome, we współpracy z Gates Foundation, zaoferował WHO fundusze na zorganizowanie spotkania badawczego w Genewie, które miało połączyć czołowych urzędników ds. zdrowia z rządów na całym świecie z badaczami, naukowcami i innymi ważnymi organizacjami globalnymi, i określić inwestycje w testy, leki i szczepionki na Covid.

4 lutego 2020 r. David Vaughn, zastępca dyrektora ds. rozwoju szczepionek w Gates Foundation i Josie Golding, szefowa odpowiedzi na epidemię Wellcome, byli gospodarzami spotkania przygotowawczego z udziałem urzędników amerykańskich i członków Naukowej Grupy Doradczej WHO. Podczas spotkania zasugerowano, by potencjalni fundatorzy omówili plan badawczo-rozwojowy organizacji, dotyczący międzynarodowej reakcji na wirusa.

Pod koniec globalnej konferencji w drugim tygodniu lutego 2020 r. uczestnicy uzgodnili kompleksową mapę drogową reakcji świata na Covid, łącznie z kwotami wsparcia na rozwój szczepionek, leków i testów. Urzędnicy WHO zaapelowali o 675 milionów dolarów w odpowiedzi na Covid.

Fundacja Gatesów ogłosiła, że ​​przeznaczy na ten wysiłek 100 milionów dolarów. Na posiedzeniu zarządu CEPI organizacja podpisała cztery umowy dotyczące opracowania szczepionki przeciw Covid. Ponadto organizacja wysłała dwóch swoich ekspertów do pomocy WHO, którzy pracowali nad rozwojem szczepionek.

Komisja Europejska zobowiązała się przeznaczyć 232 mln euro, mniej więcej tyle samo w dolarach amerykańskich, aby wspomóc globalną reakcję Covid, w tym 15 mln euro dla Afryki i Instytutu Pasteura w Dakarze w Senegalu na diagnozę i wysiłki w zakresie nadzoru. Komisja przeznaczyła również 2,6 miliona dolarów na biuro WHO w Kenii.

Hatchett, dyrektor generalny CEPI próbował pozyskać większe dotacje i napisał do kanclerz Merkel 4 marca 2020 r., prosząc o pomoc w zlikwidowaniu luki finansowej — 375 milionów dolarów. „Bez tej inwestycji CEPI nie będzie w stanie kontynuować programu rozwoju szczepionek przeciw COVID-19” – napisał. Dziewięć dni później CEPI ogłosiło zwiększenie finansowania z Niemiec o 140 mln euro.

Na wirtualnym szczycie G20 poświęconym reakcji na Covid 26 marca 2020 r. przywódcy oświadczyli, że zobowiążą się do przekazania pieniędzy WHO, CEPI i Gavi.

Stany Zjednoczone i UE w końcu przeznaczyły setki milionów dolarów na pomoc w globalnej walce z Covid, ale większość ich wkładu w zakup i dystrybucję szczepionek nie będzie trwała dłużej niż rok –do lata i jesieni 2021 r.

Cztery organizacje wydały znaczne sumy pieniędzy, począwszy od wiosny 2020 roku, aby lobbować na kongresmenów w sprawie dotacji. W 2020 r. Gavi i CEPI wydały ponad 435 tys. USD na lobbing. CEPI naciskało na przyjęcie regulacji, które pozwalałaby na przekazywanie jej z budżetu federalnego 200 milionów dolarów rocznie na realizację misji.

Rzecznik organizacji potwierdził działania lobbingowe, mówiąc, że organizacja „konsekwentnie” prosi rząd USA o 200 milionów dolarów rocznie. – Prośba ta została poparta przez kilka organizacji pozarządowych i grup społeczeństwa obywatelskiego – tłumaczył.

Ostatecznie w październiku 2020 r. administracja Trumpa za pośrednictwem USAID obiecała CEPI 20 milionów dolarów. Większość dodatkowych zobowiązań finansowych USA na globalną walkę z Covid, w tym 4 miliardy dolarów dla Gavi, nie zostanie zrealizowane aż do 2021 roku.

W odpowiedzi na rosnącą lukę w międzynarodowych funduszach i programach Covid, Wellcome, Gates Foundation i Mastercard w marcu 2020 r. utworzyły Covid-19 Therapeutics Accelerator, którego celem było zebranie pieniędzy na walkę z Covid . Grupa przeznaczyła na ten cel 125 milionów dolarów.

Powstał ACT–A — Access to Covid-19 Tools Accelerator, pierwotnie nazwany „grupą zadaniową”, mającą na celu „wspieranie sprawiedliwego dostarczania skutecznych [i] niedrogich” narzędzi w walce z Covid w krótkim czasie. Inicjatywa, zaprojektowana przy znaczącym udziale Gavi i CEPI formalnie znajdowała się pod nadzorem WHO, ale w praktyce to organizacja Gatesa kierowały jej działalnością. Inne organizacje zaangażowane w pomoc w prowadzeniu ACT–A to Unitaid, UNICEF i Bank Światowy.

COVAX stał się częścią ACT–A i przekształcił się w szczepionkowy filar inicjatywy. Na początku ACT–A nie działała przejrzyście. Między urzędnikami UE a organizacjami Gatesa odbywały się prawie codzienne spotkania i nie było konsultacji w sprawie głównych decyzji na temat przeznaczenia darowizn z krajów.

Umowy z firmami produkującymi szczepionki były nieprzejrzyste i bez pełnego stosowania przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu – postanowień, które wymagałyby od firm przestrzegania pewnych zasad dystrybucji. Dopiero później przepisy te zostały wprowadzone.

W maju 2020 r. WHO wydała oświadczenie wzywające przemysł, rządy i globalną społeczność zdrowia do „łączenia wiedzy, własności intelektualnej”.

Lekarze bez Granic poparli wezwanie do działania, ale Gates i reszta ekipy sprzeciwiła się zawieszeniu praw autorskich. Oxford University, wieloletni stypendysta Gatesa, podzielił się swoimi prawami własności intelektualnej tylko z jedną firmą — AstraZeneca.

–  [Bill Gates] zmienił stanowisko Oksfordu w sprawie otwartego licencjonowania – twierdzi James Love, dyrektor Knowledge Ecology International, organizacji pozarządowej zajmującej się własnością intelektualną, która odegrała kluczową rolę w negocjacjach dotyczących generycznych metod leczenia HIV na początku XXI wieku. – Miał dostęp do głów państw. Miał ogromny wpływ na CEPI i Gavi – dodał.

Latem 2020 r. Stany Zjednoczone oficjalnie rozpoczęły operację Warp Speed ​​15 i rozszerzyły portfolio rozwoju szczepionek, inwestując 1,6 miliarda dolarów w produkcję Novavax i początkowo 1,95 miliarda dolarów w wakcynę Pfizera. Zobowiązały się też do dotacji w wysokości 2,1 miliarda dolarów na wsparcie rozwoju szczepionki Sanofi i GSK.

Fundacja Gatesów nakłoniła amerykańskich urzędników do dzielenia się markerami odpornościowymi, które mogą pomóc innym instytucjom w opracowywaniu własnych produktów szczepionkowych, bez przechodzenia przez badanie skuteczności – takie, które może zająć miesiące.

10 września 2020 r. przedstawiciele czterech światowych organizacji zdrowia, w tym Melinda French Gates pojawili się na pierwszym oficjalnym spotkaniu ACT–A — pięć miesięcy po jego utworzeniu. Wydarzenie było oficjalnym naciskiem konsorcjum na rozpoczęcie kampanii darowizn i naleganie na rządy, aby opracowały swoje międzynarodowe reakcje na wirusa. Komitet finansowy ACT–A, składający się z urzędników rządowych i liderów agencji, wezwał do przekazania 38 miliardów dolarów agencjom zaangażowanym w inicjatywę, w tym CEPI i Gavi.

Jesienią 2020 r. konsorcjum zaczęło zbierać duże dotacje. Inne organizacje pozarządowe chciały dołączyć do konsorcjum, ale im nie pozwolono. Nie wiadomo, ile otrzymały agencje partnerskie ACT–A ze zbiórek i w jaki sposób wykorzystywały te pieniądze w umowach z koncernami farmaceutycznymi.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej wraz z Komisją Europejską i bankiem inwestycyjnym regionu zobowiązały się wpłacić ponad 11 miliardów euro na szczepionki, testy, leczenie i ożywienie gospodarcze w biedniejszych krajach. Fundacja Gatesów – jako beneficjent tych środków – przyznała jedynie 402 miliony dolarów różnym organizacjom na walkę z Covid.

„Politico” i „Welt” wskazują na nietransparentne spotkania i konsultacje przedstawicieli rządów europejskich, szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która osobiście rozmawiała z Billem Gatesem, aby omówić zwiększenie produkcji w Afryce. Jesienią i zimą 2020 roku CEPI, Wellcome Trust i Gates Foundation odbyły również siedem spotkań z wyższymi urzędnikami Komisji Europejskiej. W Wielkiej Brytanii Gates i przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, w tym Pfizera i Johnson & Johnson spotkali się z premierem Borisem Johnsonem w sprawie popytu i podaży wakcyn na całym świecie.

Fundacja Gatesa zatrudniła Eurasia Group – firmę konsultingową kierowaną przez amerykańskiego politologa Iana Bremmera – do napisania kilku artykułów skierowanych pod adresem rządów europejskich na temat potrzeby globalnego podejścia do walki z Covid. W jednym z tekstów wskazywano, że ​​„udział Niemiec w finansowaniu programu ACT–A z nawiązką się zwróci”. Tobias Kahler, szef zespołu fundacji ds. Niemiec, Europy, Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej rozpowszechniał materiały i zabiegał o dotacje u niemieckich urzędników.

W lutym 2021 r. ówczesny minister finansów rządu w Berlinie Olaf Scholz obiecał przeznaczyć dodatkowe 1,5 mld euro dla COVAX.

Unia Europejska przekazała dodatkowe 100 milionów euro w formie dotacji na wsparcie instrumentu COVAX w celu zabezpieczenia dostępu do przyszłych szczepionek przeciwko Covid-19 dla krajów o niskich i średnich dochodach. Zobowiązania uzupełniły pierwotne 400 mln euro gwarancji, które UE zobowiązała się dać COVAX na początku 2021 roku.

Kongres USA zatwierdził zobowiązanie na rzecz Gavi w wysokości 4 miliardów dolarów poprzez ustawę o finansowaniu awaryjnym.

Gdy w 2021 r. wszczęto kampanię szczepień, Fundacja Gatesów – jak pisze „Politico” – „już próbowała przygotować polityków na nadchodzące pandemie. W corocznym liście do kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Bill Gates i Melinda French Gates napisali: „Nie jest za wcześnie, aby zacząć myśleć o kolejnej pandemii”. List opowiada się za zwiększeniem inwestycji w badania i rozwój, nazywając organizacje takie jak CEPI „nieocenionymi”.

CEPI i Gavi wysłały liczne listy do biura kanclerza Niemiec w ciągu dwóch lat, starając się pozyskać więcej funduszy dla swoich organizacji.

W samych Niemczech Fundacja Gatesów wydała 5,7 miliona euro na lobbing w celu pozyskania funduszy publicznych na produkcję szczepionek. Fundacja zarejestrowała 28 lobbystów w niemieckim parlamencie oraz w Brunswick Group, grupie doradczej i konsultingowej. Wellcome podobnie wydał znaczne kwoty pieniędzy.

Gavi wydało od 25 do 50 tysięcy euro na bezpośredni lobbing w Europie w 2020 roku, organizując w lutym pięć spotkań z urzędnikami Komisji Europejskiej na temat COVAX i unijnego planu dzielenia się szczepionkami. Od początku „pandemii” Gavi odbyło 17 spotkań z wyższymi rangą przedstawicielami KE.

W sumie Gavi zebrało 10 miliardów dolarów w 2021 r., w porównaniu z 1,5 miliardem dolarów darowizn w 2017 r.

Inwestycja w przyszłość

Umowy, jakie organizacje Gatesa zawierały z dostawcami szczepionek i rządami, zwalniały producentów z odpowiedzialności. Mimo pozyskania miliardowych dotacji, organizacje Gatesa nie były w stanie wywiązać się z celu zaszczepienia do połowy 2022 r. 70 proc. globalnej populacji.

Podczas tegorocznej, lutowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa „niektórzy z wiodących światowych urzędników ds. zdrowia” rozmawiali na temat nowej strategii pozyskiwania funduszy, które miałyby być zbierane od rządów pod pretekstem budowania systemów pomagających w wykrywaniu wirusów oraz dystrybucji szczepionek i leczenia w związku z następnymi pandemiami. To zmiana strategii czterech organizacji, o których traktuje raport. W sytuacji, gdy coraz trudniej jest pozyskiwać środki na walkę z Covid, organizacje Gatesa chcą utrzymać poziom dotacji, strasząc następnymi pandemiami i koniecznością przygotowania narzędzi, takich jak szczepionki nowej generacji, aby walczyć z kolejnymi wirusami.

Medium podaje, że „od końca 2021 r. do 2022 r. Gates Foundation, CEPI i Wellcome odbyły co najmniej pięć spotkań z wyższymi urzędnikami Komisji Europejskiej na temat gotowości na wypadek pandemii, w tym rozmawiali w sprawie prac nowo utworzonego Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Sytuacje Zdrowotne (HERA) – organu, którego zadaniem jest zapewnienie – zgodnie z formularzami ujawniającymi lobbing – w bloku niezbędnych szczepionek i terapii na wypadek kolejnego kryzysu zdrowotnego”.

W Niemczech Wellcome Trust zorganizował nieformalne spotkanie ekspertów na temat gotowości i reakcji na pandemie z udziałem szefa niemieckiego instytutu zdrowia publicznego, Lothara Wielera.

W Stanach Zjednoczonych Gavi i CEPI wydały 230 tys. dolarów na lobbing tylko od początku 2022 r. na środki w celu przygotowania się do kolejnej pandemii.

CEPI lobbowało na kongresmenów w sprawie nowej ustawy o gotowości na wypadek pandemii zwanej Ustawą o zapobieganiu pandemii, wprowadzonej przez senatorów Patty Murray (D–Wash.) i Richarda Burra (R–N.C.). Projekt określa, w jaki sposób USA mają sfinansować przygotowania do kolejnej epidemii chorób zakaźnych na dużą skalę.

CEPI miała pomagać w kształtowaniu standardów projektu ustawy w zakresie finansowania badań i rozwoju. Ustawa pozwoliłaby organizacji otrzymywać miliardowe fundusze.

Program CEPI 2.0 przewiduje opracowanie szczepionki w ciągu 100 dni od następnej pandemii. W marcu 2022 r. CEPI zorganizowało w Londynie w Muzeum Nauki spotkanie dotyczące spodziewanych kryzysów zdrowotnych. Organizacja poprosiła darczyńców o 3,5 miliarda dolarów na opracowanie biblioteki przyszłościowych szczepionek. Zebrała mniej środków niż planowała i zwróciła się o dotacje do rządu USA. Biden zaproponował w ustawie budżetowej 500 milionów dolarów — 100 milionów dolarów przez następne 5 lat.

W kwietniu 2022 r. Gavi wraz z Niemcami zorganizowała własną konferencję, aby zebrać pieniądze, koncentrując się na COVAX. Organizacja chciała dodatkowych 5,2 miliarda dolarów na szczepienia wrażliwych osób przeciw Covid. Niemcy obiecały 435 milionów dolarów dodatkowych funduszy, a Komisja Europejska obiecała 82 miliony.

Obecnie liderzy czterech organizacji prowadzą szerokie rozmowy na temat mechanizmów finansowania, które mają wspomóc reakcję świata na kolejną pandemię, w tym utworzenie nowego funduszu w Banku Światowym. Podobno nadal rozważany jest cel funduszu.

Źródło: politico.com

AS 

Za: https://pch24.pl/sledztwo-politico-i-welt-bill-gates-wykorzystal-wplywy-do-okreslenia-reakcji-na-pandemie-covid-19/

———————————————————–